İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-76
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :119
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-76
Şikayetçi:
 Performans Temizlik Kırtasiye Medikal İnş. Maden. San. Tic. Ltd. Şti., Güney Mahallesi Tuğrul Cad. Petrolcüler İşhanı No: 35/a Körfez / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşkent Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Yeni Mahalle Çağlayan No: 5 50920 Gümüşkent Kasabası Gülşehir / NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37804
Başvuruya konu ihale:
 2007/169960 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 08.24.73.0182/2008-95 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gümüşkent Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Performans Temizlik Kırtasiye Medikal İnş. Maden. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarih ve 37804 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; TSE hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanı satın almadığı anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kabul koşulları ve inceleme usulü” başlıklı 22 nci maddesinde, “(1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

         

          e) Başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması,

 koşulları aranır." hükmü mevcuttur.

İncelenen ihalede, 19.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edildiğinden Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul