İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-862
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :122
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-862
Şikayetçi:
 Seval Kızıltepe, Molla Hüsrev Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Sokak Nu: 5 Vefa Eminönü/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Süleymaniye Nu: 25 34000 Beyazıt Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2008 / 4858
Başvuruya konu ihale:
 2007/175729 İKN|li “Rektörlük Civarındaki Birimlerin Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.05.47.0184/2008-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Rektörlük Civarındaki Birimlerin Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi ihalesine ilişkin olarak Seval Kızıltepe’nin 13.02.2008 tarih ve 4858 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale ilanı üzerinde yapılan incelemede, ihaleye ilişkin hizmetin 03.03.2008 tarihinde başlayıp 30.06.2008 tarihinde ara verildiğinin, tekrar 03.10.2008 tarihinde işe başlanıp 31.12.2008 tarihinde son bulduğunun tespit edildiği, bununla birlikte aynı işe ilişkin olarak iş süresinin 7 ay olarak belirtildiği, kendilerince yapılan hesaplama neticesinde işe ilişkin sürenin tam 7 ay olamayacağının belirlendiği, ihaleye götürü bedel üzerinden çıkıldığı, dolayısıyla kamu zararı ortaya çıkacağı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda 16.01.2008 tarih ve 1763 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bir başka şikayet başvurusu üzerine esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçılmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul