İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-9
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-9 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 07.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-90 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :6
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-9
Şikayetçi:
 Kadro Yemek Üretim Turizm Tekstil Otomotiv Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Bağlar Mahallesi Fatih Caddesi No: 22 Güneşli / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, İrfan Baştuğ Caddesi No:10 Dışkapı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38315
Başvuruya konu ihale:
 2007/137561 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 08.25.38.0078/2007-101 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kadro Yemek Üretim Turizm Tekstil Otomotiv Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2007 tarih ve 38315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 21.11.2007 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı ile firmalarına ait teklifin uygun bulunmadığı, yasal teklif sınırının çok altında bir bedel teklif eden istekliye ihalenin bırakıldığının öğrenildiği, söz konusu teklifin aşırı düşük teklif kapsamında sorgulanması ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

15.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin en düşük fiyat teklifinde bulunan Toprak Su Gıda Turz. ve İnş. San. Tic. A.Ş üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından 16.11.2007 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

 

  4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almıştır.

 

Yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin ihaleye ait yaklaşık maliyetin altında bulunduğu, ancak ihaleye verilen diğer tekliflere göre aşırı düşük olmadığı anlaşıldığından, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 27.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4205 sayılı  Kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul