İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-91
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :206
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-91
Şikayetçi:
 Model İnşaat Turz.Gıda san ve Tic. Ltd. Şti., İkieylül Cad. Esnaf Sarayı Nu: 357 K.5 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimliği, Ece Mah. İstasyon Cad. Nu:30 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38902
Başvuruya konu ihale:
 2007/172316 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.01.2008 tarih ve 08.26.18.0022/2008-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Model İnşaat Turz. Gıda  San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarih ve 38902 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Sözleşme tasarısının “iş ve işyerini korunması ve sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “iş ve iş yerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülük yüklenicinin olmakla birlikte idarenin istemiş olduğu sigortaları da yaptırmakla mükelleftir.” hükmünün öngörüldüğü,  ancak Genel Şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerini yazması gerekirken yazmayarak teklif fiyatının önemli bir bileşeninin maliyetinin hesaplanmasının engellendiği, idarenin yaptığı bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            2) İdarece verilen birim fiyat teklif cetvelinde, işin tanımı, işin birimi, işin miktarı yazılmayarak boş bırakıldığı, bunun Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII-M.2 başlığı altındaki açıklamalara aykırı olduğu, ihalede farklı iş kalemleri bulunduğundan bu durumun teklif verilmesini engellediği ve idarenin yaptığı bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; idareden gelen 03.01.2008 tarihli yazıdan, başvuruya konu ihalenin, bir teklifin asgari maliyetin altında kalması ve diğer tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üstünde olması nedeniyle ihale komisyonunun 03.12.2007 tarihli toplantısında alınan karar üzerine iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir."hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 03.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul