İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-973
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :111
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-973
Şikayetçi:
 Mesan Yemek Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti., Kocasinan, Merkez Mah. Marmara Cad. Yirmi Temmuz Sok. No:26 Bahçelievler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sok Bağcılar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5336
Başvuruya konu ihale:
 2007/197384 İKN|li “Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.05.89.0167/2008-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 28.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Mesan Yemek Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarih ve 5336 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idareye yapmış oldukları başvurunun idare tarafından reddedildiği ve ihale sürecine devam edileceğinin belirtildiği, idare tarafından alınan karar şayet ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar anlamındaysa 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı, kaldı ki, idare tarafından bu yönde bir karar alınmış ise ayrıntılı olarak gerekçesinin de bildirilmesi gerektiği, idarenin kastının anlaşılabilir ve açık olmadığından, başvurunun ivedilikle yapıldığı, ayrıca yasal süre içerisinde şikayet başvurusunda da bulunacakları iddia edilmektedir.

 

           Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan başvuru üzerine idare tarafından, şikayet başvurusunun sonuçlandırılmış olmasına rağmen ihale işlemlerinin devam edilmesine ilişkin bir karar alınmadığı, başvuru sahibinin Kuruma yaptığı başvuruda, Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık iddialarının yer almadığı, yalnızca, ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin alınan kararın iptalinin talep edildiği anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, idare tarafından alınan bir karar olmadığından, başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,   

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul