İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-118
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :95
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-118
Şikayetçi:
 USX-RAY Röntgen A.Ş., Bolu-Ankara D-100 Yolu 13.Km 14240 Yenicepınar/BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare İşhanı Kat.2 05100 AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35148
Başvuruya konu ihale:
 2007/165162 İhale Kayıt Numaralı “Röntgen Cihazı ve Röntgen Film Banyo Cihazı Alımı (1 Adet 500 Ma Röntgen Cihazı, 4 Adet 300 Ma Röntgen Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 07.09.51.0134/2008-68 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.11.2007 tarihinde açık ihale usulü  ile yapılan “Röntgen Cihazı ve Röntgen Film Banyo Cihazı Alımı (1 Adet 500 Ma Röntgen Cihazı, 4 Adet 300 Ma Röntgen Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak USX-RAY Röntgen A.Ş.’nin 29.11.2007 tarih ve 35148 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.11.2007 tarihinde yapılacak olan “Röntgen Cihazı ve Röntgen Film Banyo Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin doküman satın aldıkları, teknik şartnamenin 3.1.3 ve 3.3.2 maddelerinin rekabeti kısıtladığı ve bir firmanın cihazını tarif ettiği, firmalarının cihazı olan Sedecal’in bir çok olumlu referansa sahip olduğu halde ihaleye bu iki madde nedeniyle teklif veremeyecekleri, yine teknik şartnamenin 3.2 maddesinde istenen anot açısının çok yüksek olduğu, idarenin şartnameleri zamanında yayınlamadığı iddia edilmektedir.

 

İtirazen şikayet başvurusu üzerine 06.12.2007 tarih ve 16414 sayılı yazı ile Akademik bir kuruluştan teknik görüş istenilmiştir.

 

07.01.2008 tarihinde gelen teknik görüşte;

 

“Teknik şartnamenin 3.1.3 maddesinde geçen “Röntgen jeneratörü (en az 50 khz.) yüksek frekans tekniği ile çalışmalıdır. Jeneratör gücü en az 30 kw. olmalıdır. Firma tekliflerinde HF teknik özellikleri ayrıntılı olarak açıklamalıdır.” şartının cihazın işlevselliğini etkileyen bir özellik olduğu zira jeneratör frekansının yüksek tutulmasının cihazın imaj kalitesini yükselten bir etken olduğu bilinmektedir. Ayrıca sektörün önde gelen röntgen cihazı üreticilerinin kendi ürünlerinde jeneratör frekanslarını yükseltme eğiliminde olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak bahsi geçen madde istenilen teknik özelliklerin ilgili ihaleye katılımı kısıtlamadığı bilinmektedir.

 

Teknik şartnamenin 3.3.2 maddesinde geçen “Yüzen hareketli bukili masa, en az +/- 800 mm uzunlamasına ve +/- 100 mm yanlara hareket etmelidir.” koşulunun bahsi geçen ihaleye katılımı kısıtlar nitelikte olduğu çünkü ilgili maddede uzunlamasına hareket +/- 800 mm istenmiş olup bu değerlerin standartların üzerinde olduğu ve pratik uygulamalarda kullanılan değerler olmadığı görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 3.2.1 maddesinde istenilen X-RAY tüpü özelliklerinin bahsi geçen ihaleye katılımı kısıtlar nitelikte olduğu ve 17.5 derece istenilen anot açısının yüksek olduğu düşünülmektedir.”  denilmiştir.

 

           Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

          Başvuruya konu ihalenin, ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisince 10.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

       Açıklanan nedenlerle;

 

       Karar verilmesine yer olmadığına,

 

      
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul