İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1217
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :123
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1217
Şikayetçi:
 Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. A.Ş., Havaalanı Kavşağı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok Kat:8 Yeşilköy Bakırköy/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı,Şehit Teğmen Kalmaz Cad. F.Blok No:2 06101 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4439
Başvuruya konu ihale:
 2007/175343 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 7 Kalem Posta Dağıtıcısı (Bay-Bayan) Yazlık Giyim Eşyası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2008 tarih ve 07.00.93.0105/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            PTT  Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca 25.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2008 Yılı 7 Kalem Posta Dağıtıcısı (Bay-Bayan) Yazlık Giyim Eşyası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4439 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu işe ait yazlık pantolon teknik şartnamesinin 3.2.2 maddesinde ipliklerin harmandan karışım yapılmış kamgarn iplik olacağı, kumaşın %46 yün ± 3,%52 ± 3 özel tasarlanmış dört kanallı enine kesitli polyester, en %2 lycra içereceğinin belirtildiği, dört kanallı enine kesitli polyesterin dünyada sadece Coolmax sertifikalı marka adı altında Avdansa firması tarafından satıldığı, bu firmanın da Türkiye’de yapmış olduğu anlaşma gereği sadece Sabancı Holding’in fabrikası olan Yünsa firmasından başka herhangi bir firmaya ürün vermediği, bu nedenle anılan düzenlemenin rekabeti engellediği,

 

            2) Yazlık gömlek teknik şartnamesinin 3.2.10 maddesinde yaş sürtünmeye karşı renk haslığının en az: 4-5 (enzim yıkama sonrası) olarak belirtildiği, bu değerin 1-2 olması gerektiği, 

           

            3) Yazlık gömlek teknik şartnamesinin 3.2.4 maddesinde;

                “Kopma mukavemeti: Çözgü en az 34 Kgf

                 (ASTM D 5035)        Atkı en az 14 Kgf”

 

               3.2.5 maddesinde;

                “Yırtılma mukavemeti: Çözgü en az 1.3 Kgf

                 (ASTM D 1424)        Atkı en az 1.8 Kgf” şeklinde belirleme yapıldığı, kopma ve yırtılma mukavemeti ile ilgili ölçü birimlerinin Kgf, gf veya Newton olduğu, ASTM’nin uluslararası geçerliliği olan bir ölçü birimi olmadığı, söz konusu ifadenin kaldırılması gerektiği,

 

            4) Yağmurluk teknik şartnamesinin 3.2.3 maddesinde metrekare ağırlığının 120 gr./m² olarak belirtildiği, tolerans aralığı belirtilmemesinin rekabeti daralttığı,

 

            5) Teknik şartnamede hiçbir test metodunun belirtilmediği, uygulanacak test metoduna göre farklı sonuçların çıkma ihtimalinin söz konusu olması nedeniyle test metodunun belirtilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Dört kanallı enine kesitli polyesterin dünyada sadece Coolmax sertifikalı marka adı altında satılmaktadır. İhale konusu işin kumaş alımı değil, kıyafet alımı olduğu, söz konusu marka kumaşın piyasada alınır satılır bir mal olduğu ve ilgili kaleme 5 teklif verildiği dikkate alındığında söz konusu durumun mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Denim kumaşlarda yaş sürtünme haslığında 4-5 değerinin yakalanmasının mümkün olmaması nedeniyle şikayetçinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Yazlık gömlek teknik şartnamesinin 3.2.4 maddesi;

                

Kopma mukavemeti: Çözgü en az 34 Kgf

                 (ASTM D 5035)        Atkı en az 14 Kgf”

 

3.2.5 maddesi;

                “Yırtılma mukavemeti: Çözgü en az 1.3 Kgf

      (ASTM D 1424)        Atkı en az 1.8 Kgf” şeklinde düzenlenmiştir.

 

ASTM bir Amerikan standartlarından olup,  ASTM D 5035’in karşılığı ISO 13934-1 veya TS EN ISO 13934-1, ASTM D 1424’ün karşılığının  ise ISO 13937-1 veya TS EN ISO 13937-1 dir.

.

Kamu İhale Genel Tebliğinin XI inci bölümünde “Teknik şartnamelerin hazırlanması sırasında, TSE tarafından Türk Standardı belirlenmişse bu standartlardan faydalanılabilecektir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılabilecektir. ” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin anılan maddesinde  istenilen Amerikan standardının dengi olan belgelerin belirtilmemiş olması anılan düzenlemeye aykırıdır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Yağmurluk teknik şartnamesinin 3.2.3 maddesinde metrekare ağırlığı 120 gr./m² olarak belirtilmiştir. Belirtilen ölçünün, bir tolerans aralığı ile birlikte belirlenmesi gerekmektedir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamede herhangi teknik kriterlerin ölçülmesi için herhangi bir test metodunun belirtilmediği görülmüştür. Farklı metotlarla yapılan testlerin farklı sonuçlar gösterebileceği için test metodunun mutlaka belirtilmesinin gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul