İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UM.Z-1358
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :72
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1358
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Lüleburgaz Belediye Başkanlığı,Özerler Mahallesi Hal Sok. 39750 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2008 / 189
Başvuruya konu ihale:
 2008/17050 İhale Kayıt Numaralı “Taştozu, Asfalt Mıcırı, Temel ve Alt Temel Malzemesi, Eleküstü Malzemesi Alımı ve Nakli İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2008 tarih ve 07.01.82.0207/2008-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından 10.03.2008 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Taştozu, Asfalt Mıcırı, Temel ve Alt Temel Malzemesi, Eleküstü Malzemesi Alımı ve Nakli İşi” ihalesine ilişkin olarak 13.03.2008 tarih ve 189 sayılı Başkanlık İstemi üzerine yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 10.03.2008 tarihinde Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nın mıcır ve dolgu malzemesi alımı işi ihalesinde, ihaleye giren firmalar arasında anlaşma olduğu, ihaleye fesat karıştırıldığı, tekliflerin fahiş fiyatlarla verildiği, idarenin büyük zararlara uğratıldığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 10.03.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul