İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1448
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :86
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1448
Şikayetçi:
 Fırat Diş Tıbbi Cihz. Mlz. İnş. Nak. Gd. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Gazi Caddesi Suakar Pasajı Kat.2 1/11 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bismil Devlet Hastanesi Baştabipliği, Altıok Mahallesi İstasyon Caddesi 21500 Bismil/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5677
Başvuruya konu ihale:
 2007/152324 İhale Kayıt Numaralı “37 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzemesi Alımı (14 üncü Kalem Diş Üniti Fotey Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 07.01.21.0165/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bismil Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “37 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzemesi Alımı İhalesinin 14 üncü Kalem Diş Üniti Fotey Alımın”a ilişkin olarak Fırat Diş Tıbbi Cihz. Mlz. İnş. Nak. Gd. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 21.02.2008 tarih ve 5677 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 14 üncü kalemine verdikleri teklifin teklif ettikleri ürünün teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif ettikleri ürünün teknik şartnamede belirtilen koşulları karşıladığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

İddiaya ilişkin idarenin cevabında;

 

İdare başvuru sahibinin şikayetini, ihalede teklif ettiği SWİDENT marka ürünün teknik şartnamede belirtilen,

 

- Kreşuarın koltuğun sağ ve sol taraflarına monte edilebilir olması gerekirken, tek taraflı monte edilebilir tablet ve paneli tek yönde monte edilecek şekilde olduğu,

 

- Ünit, koltuk gövdesinin tamamen metal olması gerekirken sırtlığın bazı bölümlerinin plastik olduğu,

 

- Hekim panelinde hava basıncını gösteren basınç göstergesi olması gerekirken bulunmadığı,

 

- Konsolda hava basıncını ölçen bir ölçüm saati bulunması gerekirken olmadığı,

 

- Koltuğun en az 4 ayrı pozisyona göre programlanabilmesi gerekirken 3 programın bulunduğu, ayrıca toplama pozisyonunun bulunmadığı,

 

- Koltuğun sırtlık yatış açısının belli olmadığı ve ayak yukarı doğru hareketi bulunmadığı,

 

- Koltuğun toplama ve tükürtme pozisyonlarının komuta edebilme özelliğinin bulunmadığı,

 

gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle teklif edilen ürün teknik şartnameyi karşılamadığından uygun bulunmadığı belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve fotoğraflarını düzenleyen 7.3.7 maddesinde; “Tedarik edilecek malların teknik özelliklerini belirten orijinal katalog getirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “C. KREŞUAR” başlıklı kısmının 3 üncü maddesinde; “Kreşuar koltuğun sağ ve sol her iki taraflarına monte edilebilir özellikte olacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin “A. GENEL ÖZELLİKLER” başlıklı kısmının 8 inci maddesinde; “Ünit, koltuk gövdesi ve sırtlığı tamamen enjeksiyon alüminyumdan imal edilmiş olacak, döşemeleri asepsis (mikrop barındırmayan), kimyasal maddelerden kolay etkilenmeyen, temizlenmesi kolay, dikişsiz, suni deriden, kolçak ve tablet parçaları etli yüksek kaliteli poliüretandan üretilmiş olacaktır. Metal bölümler aynı ton renkle boyanmış olacaktır. Yüzey kaplama alanları hijyen açısından dayanıklı, kimyasallara karşı yüksek dirençli, toz tutmayan, zamanla parlaklığını kaybetmeyen yüzeyi gözeneksiz kolay temizlenebilen ve pürüzsüz olan ABS üretilmiş olacaktır. PVC olmayacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin “B. TEDAVİ TABLETİ” başlıklı kısmının 7 nci maddesinde; “Hekim panelinde hava basıncını gösteren basınç göstergesi olacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “B. TEDAVİ TABLETİ” başlıklı kısmının 17 nci maddesinde; “Konsolda hava basıncını ölçen bir ölçüm saati olacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin “C KOLTUK” başlıklı kısmının 4 üncü maddesinde; “Koltuk en az dört ayrı pozisyona göre programlanabilecektir. Bu programlar hafızasında saklanabilecektir. Ayrıca başlama (toplama) ve tükürtme pozisyonları da hafızada bulunacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin “C KOLTUK” başlıklı kısmının 7 nci maddesinde; “Koltuğun hareket kabiliyeti, sırtlık geriye doğru en az 75 0 hareket edebilecek aynı anda oturak yeri de 80 açıyla yukarı doğru hareket edecektir.Sırtlık ve oturak kısmı anatomik yapıya göre senkronize hareket edecektir. Bu hareketi yaparken kesinlikle hasta kaymayacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin “F. AYAK PEDALI” başlıklı kısmının 5 inci maddesinde; “Koltuğun toplama ve tükürtme pozisyonlarını komuta edebilmelidir.” düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

 

            17.12.2007 tarihinde yapılan ihalenin şikayete konu kalemine 3 istekli teklif vermiştir. İhalede başvuru sahibi SWİDENT marka, Özlem Diş Deposu CEMM BOLOGNA marka SURF model ve Işık Diş Deposu Medikal Tıbbi Cihz. İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ANTHOS marka A3 model Diş Üniti Foteyini teklif etmiştir.

 

İhale komisyonu yaptığı değerlendirme sonucunda, Özlem Diş Deposunun teklifini teklif bedeli yüksek olduğundan değerlendirme dışı bırakmıştır. Başvuru sahibinin teklifini ise teklif ettiği SWİDENT marka ürünün teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmış ve ihalenin şikayete konu kalemini ANTHOS marka A3 model ürünü teklif eden Işık Diş Deposu Medikal Tıbbi Cihz. İnş. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.üzerinde bırakmıştır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığının tespiti için ihale teknik şartnamesi, ihalede teklif edilen cihazların teknik özelliklerini gösteren belgeler ile idarenin şikayete verdiği cevap gönderilmek suretiyle bir akademik kuruluştan her iki ürünün de iddia çerçevesinde teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik görüş istenmiştir.

 

Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte,

 

- Kreşuarın koltuğun sağ ve sol taraflarına monte edilebilir olması gerekirken, tek taraflı monte edilebilir tablet ve paneli tek yönde monte edilecek şekilde olduğu konusu ile ilgili olarak, her iki ürünün de bu maddeyi karşıladığına dair bir bilginin bulunmadığı, sadece ANTHOS marka A3 model ürün için sol elli doktorlar için ünit seçeneğinin opsiyonel olarak sunulduğu,

 

- Ünit, koltuk gövdesinin tamamen metal olması gerekirken sırtlığın bazı bölümlerinin plastik olduğu konusu ile ilgili olarak, teknik şartnamede böyle bir maddenin bulunmadığı, bu nedenle bu konuda bir yorum yapılmadığı,

 

- Hekim panelinde hava basıncını gösteren basınç göstergesi olması gerekirken bulunmadığı konusu ile ilgili olarak, ANTHOS marka A3 model ünite bu özelliğin bulunduğu, SWİDENT marka ünite bu özelliğin bulunmadığı,

 

- Konsolda hava basıncını ölçen bir ölçüm saati bulunması gerekirken olmadığı konusu ile ilgili olarak, bu konuda neyin kastedildiği açık olmadığından değerlendirme yapılmadığı,

 

- Koltuğun en az 4 ayrı pozisyona göre programlanabilmesi gerekirken 3 programın bulunduğu, ayrıca toplama pozisyonunun bulunmadığı konusu ile ilgili olarak, her iki ünitin de bu özelliği taşıdığı,

 

- Koltuğun sırtlık yatış açısının belli olmadığı ve ayak yukarı doğru hareketi bulunmadığı konusu ile ilgili olarak, her iki ürünün kataloglarında yeterli bilgi bulunmadığı, sırtlık ve oturak kısmının senkronize hareketi ile ilgili bilgi ANTHOS marka A3 model ünitte belirtilmişken SWİDENT marka ünitte bu konu ile ilgili bir bilgiye ulaşılamadığı,

 

- Koltuğun toplama ve tükürtme pozisyonlarının komuta edebilme özelliğinin bulunmadığı konusu ile ilgili olarak, her iki ürüne ait kataloglarda yeterli bilginin bulunmadığı,

 

Belirtilmiştir.

 

İdarenin idari şartnamede yer verdiği “Tedarik edilecek malların teknik özelliklerini belirten orijinal katalog getirilecektir.” düzenlemesinden, teklif edilen ürünlerin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığının kataloglar üzerinden tespit edeceği anlaşılmaktadır. İhale mevzuatı gereği isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak değerlendirilebilmesi için teklif edilen ürünlerin teknik şartnameyi birebir karşılaması gerekmektedir. İdare de sunulan kataloglardan başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün yukarıda da belirtildiği üzere teknik şartnamede yer alan yedi hususu karşılamadığını tespit etmiş ve teklifi değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

Alınan teknik görüşten, başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün teknik şartnamede yer alan “Hekim panelinde hava basıncını gösteren basınç göstergesi olacaktır.” koşulunu karşılamadığı, “Koltuk en az dört ayrı pozisyona göre programlanabilecektir. Bu programlar hafızasında saklanabilecektir. Ayrıca başlama (toplama) ve tükürtme pozisyonları da hafızada bulunacaktır.” koşulunu karşıladığı, değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen diğer hususlar ile ilgili olarak ise herhangi bir tespitin yapılamadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin bir maddesini karşılamadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale mevzuatına aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu ürünün başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen hususları karşılayıp karşılamadığına ilişkin alınan teknik görüşte, ürünün teknik şartnamede yer alan “Hekim panelinde hava basıncını gösteren basınç göstergesi olacaktır.” ve “Koltuk en az dört ayrı pozisyona göre programlanabilecektir. Bu programlar hafızasında saklanabilecektir. Ayrıca başlama (toplama) ve tükürtme pozisyonları da hafızada bulunacaktır.” koşulunu karşıladığı, diğer hususlar ile ilgili olarak ise herhangi bir tespitin yapılamadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda alınan teknik görüşte ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameyi karşılamadığına dair herhangi bir tespit bulunmamaktadır.

 

            Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Komisyonun Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 7 nci maddesinde; “Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

 

a)Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler….” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bu durumda ihale işlem dosyasında bulunan belgeler ve alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususu malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında tespit edilebilecektir. Başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameyi bire bir karşılamadığı alınan teknik görüş ile de tespit edildiğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı, bunun sonucunda da şikayetinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 8 adet ihale dökümanının satın alındığı 3 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul