İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-145
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-145 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 31.03.2008 tarih, 2008/UM.Z-1450 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :23
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-145
Şikayetçi:
 Özgener Medikal İth. Tic. Ltd. Şti., Varlık Mah. 100.Yıl Bulv. Onur Apt. No:102 /4 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34168
Başvuruya konu ihale:
 2007/100130 İKN|li Otoklav/Sterilizatör Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 07.09.32.0105/2008-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 27.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Otoklav/Sterilizatör Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özgener Medikal İth. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.11.2007 tarih ve 34168 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartnamede yer alan özellikleri taşımadığı ve bu cihaza ait elektronik kumanda ünitesi için TSE onaylı elektromanyetik uyumluluk test raporlarının teklif dosyası kapsamında sunulmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartnamenin 2.6 maddesinde yer alan; “Buhar jeneratörü ve su deposundaki su seviyesi elektronik olarak elektro manyetik şamandıralarla kontrol edilmeli, hiç bir şekilde elektrik verilerek su üzerinden kısa devre yapmak suretiyle su seviyesini tespit etme yoluna gidilmemelidir. Son derece tehlikeli olan bu yöntemi kullananlar derhal ihale dışı bırakılacaktır. Bu durum ayrıntılı olarak belirtilmelidir.” düzenlemesine uymadığını iddia etmektedir.

 

  Başvuru sahibinin iddiasının açıklığa kavuşturulması amacıyla 17.12.2007 tarih ve 2384 sayılı yazı ile bir akademik kuruluştan görüş istenilmiş olup, gelen 07.01.2008 tarih 87 sayılı cevap yazısında;

 

İtiraz konusuna ilişkin madde 2.6 ve cihaza ait katalog incelenmiş, cihaz kataloğunda sayfa 24’te cihaz bölümlerinin tarif edildiği çizelgede şekil 3 üzerinde ‘7’ numarayla gösterilen su seviye proplarının buhar jeneratöründeki suyun alt, üst ve emniyet seviyelerini ölçen proplar olduğu ve bu propların jeneratörün ihtiyacı olan suyun alınmasına ve su seviyesinin rezistans seviyesinin altına düşmemesini sağladığı belirtilmiş, ayrıca ilgili kataloğun 60 ıncı sayfasında su seviye rölesinin çalışma prensibi ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

Bu açıklamalar değerlendirildiğinde ve itiraz konusuna ilişkin madde 2.6 dikkate alındığında, konuya ilişkin otoklav/sterilizatör cihazında buhar jeneratörü ve su deposundaki su seviyesinin elektronik olarak, teknik şartnamede belirtildiği gibi elektromanyetik şamandıralarla kontrol edilmediği, bunun yerine su seviye proplarının kullanıldığı fakat bu yöntemin elektriksel olarak bir tehlike içermediği görülmektedir.” 

 

İfadelerine yer verilmiştir. 

 

Bu açıklamalardan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartnamenin 2.6 maddesinde yer alan “buhar jeneratörü ve su deposundaki su seviyesinin elektronik olarak elektro manyetik şamandıralarla kontrol edilmesini” öngören düzenlemeye uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin 3.1 maddesinde; “Cihazın elektronik kumanda ünitesi; LCD dokunmatik, renkli (2 renkten daha fazla renge sahip) TFT ekranlı olmalıdır. Monocrom (sadece 2 renk içeren, mavi/beyaz, siyah/beyaz gibi) yani renkli olmayan, görüntü kalitesi düşük ekranlar kabul edilmeyecektir. Kontrol ünitesi CE işareti taşımalıdır. Bu bilgiler, teknik katalog üzerinde gösterilmeli, CE işareti belgesi ve kontrol ünitesine ait TSE onaylı elektromanyetik uyumluluk test raporları teklifle birlikte sunulmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihaza ait elektronik kumanda ünitesi için TSE onaylı elektromanyetik uyumluluk test raporlarını teklif dosyası kapsamında sunmadığını iddia etmektedir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, anılan belgenin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası içerisinde yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenle Eryiğit End. Mak. ve Tıbbi Cihaz İml. İth. İhr. İnş. Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Eryiğit End. Mak. ve Tıbbi Cihaz İml. İth. İhr. İnş. Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul