İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UM.Z-1524
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :77
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1524
Şikayetçi:
 Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş., Koza Plaza A Blok Kat:8 No:29-30-32 Atışalanı-Esenler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34040 Çapa-Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.04.2008 / 9412
Başvuruya konu ihale:
 2008/18044 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Radyoloji ve Kadın Doğum Servisine 3 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 07.02.47.0207/2008-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.03.2008 tarihinde “Pazarlık Usulü” ile yapılan “Hastanemiz Radyoloji ve Kadın Doğum Servisine 3 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.’nin 01.04.2008 tarih ve 9412 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 12.03.2008 tarihli ihalede idare tarafından gönderilen teklif vermeye davet yazısının postaya 10.03.2008 tarihinde verildiği, kendilerine 14.03.2008 tarihinde tebliği edildiği, teklif vermeye davet yazısının ihale tarihinden 2 gün sonra kendilerine tebliğ edildiği için ihaleye teklif veremedikleri, bu nedenle yeterli rekabet şartları sağlanamadan ihale yapıldığı iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun pazarlık usulünü düzenleyen 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince ihalenin pazarlık usulü ile yapıldığı, 05.03.2008 tarihli davet yazısının 10.03.2008 tarihinde postaya verildiği, tebliğ tarihi olarak zarfın üzerine 14.03.2008 tarihinin yazılı olduğu, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince yapılan ihalelerde en az 3 isteklinin davet edilmesi gerekmekte olup, idarenin 5 istekli davet ettiği, idarenin asgari 3 istekliyi davet etme sorumluluğunu yerine getirdiği, davet edilen isteklilerden 3 isteklinin teklif verdiği, ihale üzerinde kalan isteklilerle 21.03.2008 ve 25.03.2008 tarihlerinde sözleşme imzalandığı hususları tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuru konusu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul