İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1560
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :126
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1560
Şikayetçi:
 Doğaner Mimari Yönl. Sist. Danş. İnş. Turz. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. Eminel San. Sitesi, 667.Sokak, No: 53 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği Eyupoğlu Mah., Hürriyet Cad., No:1, 27010, Şahinbey/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7441
Başvuruya konu ihale:
 2008/11945 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Yönlendirme ve Tanıtım Sistemleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 07.01.73.0165/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği’nce 29.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Yönlendirme ve Tanıtım Sistemleri” ihalesine ilişkin olarak Doğaner Mimari Yönl. Sist. Danş. İnş. Turz. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.03.2008 tarih ve 7441 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede yer verilen kriterlere sadece bir firmanın sahip olduğu ve anılan firmayı kayırmaya yönelik bu şekildeki düzenlemenin rekabeti sınırlandırmakta ve fırsat eşitliğini bozmakta olduğu,  

 

            2) Teknik şartnamenin, idarece hazırlanmadığı gibi herhangi bir danışmanlık hizmeti de alınmaksızın doğrudan üretici firma tarafından hazırlandığı,

 

            İddia edilmektedir.

 

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin  birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

04.03.2008 tarihli ihale komisyon kararı incelendiğinde; ihalenin Şirin Ege firması üzerinde bırakıldığı, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak da Akdoğan firmasının belirlendiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi ise şikayetinde ihalede en avantajlı teklifi sunana Şirin Ege firmasının en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Akdoğan firmasının bayisi olduğunu iddia etmektedir.

 

            Ancak Şirin Ege İç ve Dış Taah. Paz. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında sunmuş olduğu 25.02.2008 tarihli ve noter onaylı yetkili bayi belgesi incelendiğinde, başvuru sahibinin iddiasının aksine Şirin Ege İç ve Dış Taah. Paz. Ltd. Şti.’nin Akdoğan Plastik ve Sanayi Ürünleri Ltd. Şti.’nin değil, bu firmaya Özdoğan Rozet San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından alıma konu ürünlerinin satış, pazarlama, montaj ve bakımını yapmak üzere 31.12.2008 tarihine kadar bayilik verildiği tespit edilmiştir.

 

            İsteklilerin sunmuş olduğu teklif dosyalarında, Şirin Ege İç ve Dış Taah. Paz. Ltd. Şti.’nin yetkili bayisi olduğu Özdoğan Rozet San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin tescilli bir markasının olmadığı buna karşın Akdoğan Plastik ve Sanayi Ürünleri Ltd. Şti.’nin ürünlerini dizaynmodül markası ile imal etmekte olduğu görülmüştür.

 

            Bu bağlamda hem Şirin Ege İç ve Dış Taah. Paz. Ltd. Şti. ve Akdoğan Plastik ve San. Ürün. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin geçerli kabul edildiği hem de ihalenin Şirin Ege İç ve Dış Taah. Paz. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı göz önüne alındığında başvuru sahibinin teknik şartnamenin dizaynmodül marka ürünün özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış olduğu şeklindeki iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır. 

 

Diğer taraftan isteklilerin teklifleri incelendiğinde gerek Akdoğan Plastik ve Sanayi Ürünleri Ltd. Şti.’nin gerekse Şirin Ege İç ve Dış Taah. Paz. Ltd. Şti.’nin bayisi olduğu Özdoğan Rozet San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin alüminyum profillerini Altim Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Şti.’den temin edecekleri anlaşılmaktadır. Başka deyişle ihalede en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Şirin Ege İç ve Dış Taah. Paz. Ltd. Şti. ile ikinci en avantajlı teklif sahibi olan Akdoğan Plastik ve Sanayi Ürünleri Ltd. Şti.’nin ihale konusu alımda tek ortak noktasını alüminyum profillerini aynı firmadan temin edecek olmaları oluşturmaktadır.

 

Ancak, Altim Alüminyum San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den sadece alüminyum profillerin temin edileceği, bunların işlenerek son halini almasının üretici firmalar olan Akdoğan Plastik ve Sanayi Ürünleri Ltd. Şti. ve Özdoğan Rozet San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından bizzat sağlanacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla anılan firmaların sadece gerekli olan hammaddeyi dışarıdan temin edip ihale konusu alımı bizzat imal edecekleri anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden teknik şartnamenin üretici firma tarafından hazırlandığına ilişkin somut bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kaldı ki teknik şartnamenin Akdoğan Plastik ve Sanayi Ürünleri Ltd. Şti.’nin dizaynmodül marka ürünün özellikleri esas alınarak anılan firma tarafından hazırlanmış olsaydı ihaleye sadece anılan firmanın teklif vererek ihalenin de anılan firma üzerinde kalması gerekirdi. Halbuki ihale geçerli en düşük teklifi veren Şirin Ege İç ve Dış Taah. Paz. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır. Bu bağlamda hem teknik şartnamenin anılan firma tarafından hazırladığının ihale dokümanından anlaşılabilmesi mümkün olmadığı hem de ihalenin teknik şartnameyi hazırladığı iddia edilen istekli üzerinde bırakılmadığı dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.  

 

            Sonuç olarak; Şirin Ege İç ve Dış Taah. Paz. Ltd. Şti.’nin Akdoğan Plastik ve Sanayi Ürünleri Ltd. Şti.’nin yetkili bayisi olmadığı, ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği 2 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, ihalenin teknik şartnamenin hazırlanmasında esas alınan markayı teklif etmeyen istekli üzerinde bırakıldığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul