İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UM.Z-1563
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :129
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1563
Şikayetçi:
 Betül Özkanlı, Yeni Baraj Mahallesi, Gülek Balkaroğlu Sitesi C Blok –Kat: 9 Daire:19 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 4984.5
Başvuruya konu ihale:
 2008/854 İKN|li Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Çok Yıllık Bitki İle Mevsimlik Bitki Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 07.0242.0160/2008-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 25.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Çok Yıllık Bitki İle Mevsimlik Bitki Alımı” ihalesine ilişkin olarak Betül Özkanlı’nın 14.02.2008 tarih ve 4984.5 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Adana Büyükşehir Belediyesinin ihalelerini alan, parkların havuz başlarının ve kavşakların çiçek ekim, dikim, bakım, onarım ve sulama işlerini yapan Park Dekor Malz. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sahipleri Hamit Önder GÜNDÜZ ve oğlu İbrahim Murat GÜNDÜZ’ün, 21.11.2003 tarihinde yapılan bir ihaleye verdikleri sahte evrağın, Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından ispatlandığı ve şu anda bu suçtan dolayı yargılandıkları, adı geçen kişilerin 04.10.2007 tarihinde göz altına alındıkları, 06.10.2007 tarihinde ise Murat GÜNDÜZ’ün tutuklandığı, halen ceza evinde bulunduğu, suçunun ise devleti dolandırmak, sahte mühür ve imza, paravan şirket kurmak ve kamu kurumlarını zarara uğratmak olduğu, yine adı geçen kişilerin 21.11.2003 yılında ihaleye girmek isteyen kişileri vurdurttuğu, bu suçtan dolayı da yargılandıkları, suçlarının ihaleye fesat karıştırmak, ölümle tehdit ve adam vurdurtmak olduğu, buna rağmen adı geçen kişilere halen ihale verildiği iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; ihalenin idarece 25.02.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

                İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            Başvuruya konu ihalenin, idarece 25.02.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul