İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1585
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :159
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1585
Şikayetçi:
 Elçin HASGÜL (Hasgül Çevre Sağlığı İlaçları ve Sisleme Cihazları Tic.) İnönü Caddesi No:550/B Poligon/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mücahitler Mah., Ali Fuat Cebesoy Bulv., No:2, 27500 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6178
Başvuruya konu ihale:
 2008/10928 İhale Kayıt Numaralı “Vektörle Mücadele İçin İlaç Alımı (1, 2 ve 4 üncü Gruplar)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 07.01.35.0200/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 26.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Vektörle Mücadele İçin İlaç Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elçin HASGÜL (Hasgül Çevre Sağlığı İlaçları ve Sisleme Cihazları Tic.)’ün 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6178 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarenin belirlemiş olduğu ikinci grupta Dudim 4G ticari adlı ilacın satın alınmasının amaçlandığının açık olduğu, Diflubenzuron Granül (%4) formülasyonunun Türkiye’de tek bir firmada bulunduğu, bu formülde başka Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilacın bulunmadığı,

 

            2) Birinci grupta alımı amaçlanan ürünün Diflubenzuron %25 WP suda eriyen toza ilişkin teknik şartnamenin birinci maddesinde Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan Diflubenzuron %25 WP formülasyonuna sahip olan ilacın alınmak istenildiği, Diflubenzuron %25 WP dışında Diflubenzuron WP formülasyonunun bulunmadığı, alınmak istenilen ilacın   Diflubenzuron %25 WP olduğu, bu kalem için teklif edilebilecek tek ürünün ticari adının Dudim %25 WP olduğu, firmalarının ruhsatlı ilacının ise Dibenron 25 WP olduğu, iki ilacın da aktif maddesi ve formülasyonunun bire bir aynı olduğu, birinci gruba ilişkin Teknik Şartnamenin 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen şartı karşılayan Diflubenzuron %25 WP formülasyon yapısına sahip olan Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsatlar içerisinde karasinek larvalarına karşı etkili olduğu ibaresi onayı olan Dudim %25 WP ilacı dışında bir ilaç bulunmadığı,

 

            3) İhalenin dördüncü grubuna sadece tek firmanın teklif verebileceği,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”, aynı Kanunun 12 nci maddesinde; “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin “Sivrisinek karasinek larvalarına karşı kullanılacak granül formulasyonlu Larvasit” başlıklı 3.I. maddesinde “Ürünün aktif maddesi IGR (Böcek Gelişim Düzenleyici) aktif maddesi en az %3 Diflubenzuron aktif madde içermelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak teknik görüş talebinde bulunulmuş olup, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan teknik görüşte;

 

“İlgili yazının üçüncü maddesinde, idarenin belirlemiş olduğu ikinci grupta Entosav Firmasının Dudim 4G ticari adlı ilacının satın alınmasının amaçlandığının açık olduğu, teknik şartnamede yapılan “Ürünün aktif maddesi IGR (Böcek Gelişim Düzenleyici) aktif maddesi en az %3 Diflubenzuron aktif madde içermelidir.” düzenlemesinin tek bir ürünü işaret ettiği, Diflubenzuron Granül (%4) formülasyonunun Türkiye’de tek bir firmada bulunduğu, bu formülden başka Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilacın bulunmadığı ifade edilmektedir.

 

Yukarıdaki özelliklere sahip sadece Entosav İlaçlama İnş. Tem. Ve Hiz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait 19.03.2002 tarih ve 4205 sayılı Du-Dim 4 G adlı ürünü mevcuttur.” denilmektedir. Gelen teknik görüş ve dosyada bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde anılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 nci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiası:

 

Teknik Şartnamenin “Sivrisinek karasinek larvalarına karşı kullanılacak WP formulasyonlu Larvasit” başlıklı 3.I. maddesinde; “Ürünün aktif maddesi IGR (Böcek Gelişim Düzenleyici) aktif maddesi en az %23 Diflubenzuron aktif madde içermelidir.”, 3.III. maddesinde; “Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı etiketinde hem sivrisinek hem de karasineklere etkili dozları bulunmalıdır. Bu dozlara göre hektar maliyet hesaplaması yapılarak en ucuz ilaç alınacaktır. Hektar maliyet hesaplama yöntemi şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilmiştir. “ düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak teknik görüş talebinde bulunulmuş olup, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan teknik görüşte;

 

“İlgili yazının dördüncü maddesinde birinci gruba ilişkin Teknik Şartnamenin 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen şartı karşılayan Diflubenzuron %25 WP formülasyon yapısına sahip olan Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış ruhsatlar içerisinde karasinek larvalarına karşı etkili olduğu ibaresi onayı olan Entosav Firmasının Dudim %25 WP ilacı dışında bir ilaç bulunmadığı ifade edilmektedir.

 

Yukarıdaki özelliklere sahip; Entosav İlaçlama İnş. Tem. Ve Hiz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2002 tarihli ve 4204 sayılı Du-Dim 25 WP adlı ürünü, İl-Mak Beşeri Zirai ve Veteriner İlaç ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.08.2006 tarihli ve 12735 sayılı Benzil 25 WP adlı ürünü, Hasgül Çevre Sağlığı İlaçları ve Sisleme Cihazları Ticaret’in 21.07.2006 tarihli ve 11817 sayılı Dibenron 25 WP adlı ürünü, Nur İlaçlama Mak. Paz. Ve Ser. Hiz. Ltd. Şti’nin 19.04.2007 tarihli ve 7453 sayılı Difluron 25 WP adlı ürünü olmasına karşılık, karasinek larvalarına karşı sadece Entosav İlaçlama İnş. Tem. Ve Hiz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Du-Dim 25 WP adlı ürünü mevcuttur.”  denilmektedir. Gelen teknik görüş dosyada bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde Teknik Şartnamenin 3.III. maddesinde bulunan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 nci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasında bulunan hususlar hakkında idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığından, başvuru İhalelere Yönelik Yapılacak İdari Başvurular Hakkında Tebliğin 13 (2) maddesi kapsamında değerlendirmiştir. İhalelere Yönelik Yapılacak İdari Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi doğrultusunda yapılan incelemede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş ve sonuçlandırılmış bir başvurunun olması nedeniyle başvuru konusu iddia hakkında iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek yoktur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin 1 ve 2 nci grubuna yönelik ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin ihalenin 4 üncü grubuna yönelik üçüncü iddiasına ilişkin olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul