İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1642
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :77
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1642
Şikayetçi:
 Tymed Sağlık Ltd. Şti., Eski Çırpıcı Yolu Sok. Merter İş Merk. Bağımsız Bölüm No:9/2 34169 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.03.2008 / 6817
Başvuruya konu ihale:
 2007/167110 İhale Kayıt Numaralı “158 Kalem Tıbbi Sarf (Spesifik) Malzeme Alımı (16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,32-37,40-43,46,47,49,50,52-65 inci Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 07.01.52.0105/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “158 Kalem Tıbbi Sarf (Spesifik) Malzeme Alımı (16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,32-37,40-43,46,47,49,50,52-65 inci Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Tymed Sağlık Ltd. Şti.’nin 08.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2008 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  04.03.2008 tarih ve 6817 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince  itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan ihalede 16, 19, 20,21, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 nolu kalemlerde Tyco Sağl. A.Ş., Sterilizasyon Med. Sağl. Hizm. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aktif Med. İlaç ve Kim. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin diğer isteklilerle birlikte çerçeve sözleşme imzalanmak üzere listeye alındığı, ancak söz konusu teşebbüslerin tamamının aynı üreticinin dağıtıcıları olduğu, Tyco Sağl. A.Ş.’nin bu üreticinin Türkiye distribütörü olduğu, adı geçen diğer iki teşebbüsün ise söz konusu üreticinin resmi bayileri olduğu, dolayısıyla bu üç firmanın birlikte listeye alınmasının çerçeve sözleşmeye en az üç isteklinin taraf olmasına dair düzenlemenin bertaraf edilmesi sonucunu doğurduğu,

 

2) İhaleye konu 17, 23, 24, 33 ve 40 nolu kalemlerde ihale dokümanında yer alan düzenlemeler nedeniyle sadece anılan isteklilerin ihaleye katılabildiği ve bu istekliler ile çerçeve sözleşme imzalanmasına karar verildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Tyco Sağl. A.Ş.’nin, Tyco Healtcare Group AG’nin Türkiye distribütörü olduğu, Sterilizasyon Med. Sağl. Hizm. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aktif Med. İlaç ve Kim. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise Tyco Sağl. A.Ş.’nin bayileri olduğu anlaşılmıştır. Aktif Med. İlaç ve Kim. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Sterilizasyon Med. Sağl. Hizm. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliğe sahip firmalar olduğu ve tacir yardımcısı olmadıkları anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            17.03.2008 tarih ve 5010 sayılı yazı ile bir akademik birimden konu ile ilgili görüş istenilmiş olup, 03.04.2008 tarih ve 2606 sayı ile gelen teknik görüş yazısında teknik şartnamenin herhangi bir firmayı işaret etmediği belirtildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul