İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1647
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :90
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1647
Şikayetçi:
 Dateks Teknik Sistemler San. ve Tic. Ltd Şti, Kazakistan Caddesi No: 141/2 06510 Bahçelievler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. No 5/2 34080 Horhor-Fatih/İSTANBUL(AVR)
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7159
Başvuruya konu ihale:
 2008/4303 İhale Kayıt Numaralı “69 Kalem Kit ve Sarf Malzeme Alımı İhalesinin 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 68 nolu kalemleri”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 07.01.63.0197/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 15.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “69 Kalem Kit ve Sarf Malzeme Alımı İhalesinin 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 68 nolu kalemleri” ihalesine ilişkin olarak Dateks Teknik Sistemler San. ve Tic. Ltd Şti’nin 28.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2008 tarih ve 7159 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Başvuruya konu ihalenin 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 68 nolu kalemlerinin ihale komisyonu tarafından iptal edildiği anlaşıldığından ve bu aşamada, anılan kalemlere ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 68 nolu kalemlere ilişkin başvuru  hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

2) İhalenin 14, 21, 22, 25, 34, 35, 36, 51 nolu kalemlerinde 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif ettikleri ürünlerin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını, ihale malzeme listesindeki sıra numarasına göre dijital ortamda (cd, disket, usb vb.) ve yazılı olarak (ürünün ismi, birim fiyatı, adeti, markası, UBB barkot nosu) ihale dosyasında teklifiyle birlikte sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, teklif ettikleri ürünlerin UBB Kaydını gerektirmediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.1.p maddesinde; “Teklif edilen ürünler/tıbbi cihazlar T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği yürürlük tarihi itibariyle T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından (UBB) onaylanmış ürün olarak yer almalıdır. UBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. İstekliler teklif ettiği ürünlerin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını, ihale malzeme listesindeki sıra numarasına göre dijital ortamda (cd, disket, usb vb.) ve yazılı olarak (ürünün ismi, birim fiyatı, adeti, markası, UBB barkot nosu) ihale dosyasında teklifiyle birlikte sunmalıdır.” düzenlemesi yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında var olan belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvuru sahibinin 69 Kalem Kit ve Sarf Malzeme Alımı ihalesinin 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 68 nolu kalemlerine teklif verdiği, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 68 nolu kalemlerinin iptal edildiği, 14 nolu kalemin Elips Sağ.Ür. Ltd. Şti, 21, 22,  25, 34, 35, 36, 51 nolu kalemlerin ise Techlabs  Med. ve Kim. Ltd. Şti üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi dışında Albio Kim.Mad. Tic. AŞ, Diagen Sağ. Hiz San.Tic. AŞ, İnterlab Ürün San.ve Tic. AŞ ile Kudret Kim.Tıbbi Malz. San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin dijital ve/veya yazılı olarak UBB Kaydı olmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi dahil hiçbir isteklinin ihale dokümanına karşı süresinde yapılmış bir şikayet başvurusunun olmadığı ve bu nedenle ihale dokümanının kesinleştiği, dolayısıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasının, ihale malzeme listesindeki sıra numarasına göre dijital ortamda (cd, disket, usb vb.) ve yazılı olarak isteklilerce sunulması ve idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aranılması gerektiği sonucuna varıldığından, bu belgeyi usulüne uygun olarak sunmayan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 68 nolu kalemlerinin ihale komisyonu tarafından iptal edildiği anlaşıldığından ve bu aşamada anılan kalemlere ilişkin bir süreç kalmadığından anılan kalemlere yönelik başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

           

1) İptal edilen 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 68 nolu kalemlere ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

    

2) İhalenin 14, 21, 22, 25, 34, 35, 36, 51 nolu kalemlerinde 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul