İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1650
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :93
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1650
Şikayetçi:
 Medikolife Laboratuar Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzeme San. Tic. Ltd. Şti, Kükürtlü Mahallesi, Çekirge Caddesi, No:124, D.8-9, BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bandırma Kapıdağ Devlet Hastanesi Başhekimliği, Sunullah Mah., Ordu Cad., Lalelik Mevkii, 10200 Bandırma/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.02.2008 / 6463
Başvuruya konu ihale:
 2007/188291 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı İdrar Analizörü Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 07.01.47.0200/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bandırma Kapıdağ Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı İdrar Analizörü Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medikolife Laboratuar Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzeme San. Tic. Ltd. Şti’nin 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.02.2008 tarih ve 6463 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu ürünün teknik şartnamenin A bendinde belirtilen “tam otomatik idrar analizörü” tanımına uymadığı, aynı zamanda teknik şartnamenin C5 maddesinde belirtilen “numuneler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar cihaza herhangi bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır” şartına uygun olmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu cihazın tam otomatik idrar analizörü için geçerli olan 901.780 kodlu tetkiki gerçekleştirmediği, 901.770 kodlu tam otomatik tarama amaçlı idrar tetkiki olarak faturalandırılması gerektiği, 901.780 kodlu ürünün BUT fiyatının 6,00 YTL, 901.770 kodlu ürünün BUT fiyatının 4,00 YTL olduğu, kendi tekliflerinin BUT başına 3,75 YTL, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ise 3,48 YTL olduğu, bu durumda bir yıllık ihale miktarı göz önünde bulundurulduğunda idarenin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi üzerinden 26.400,00 YTL zarar edeceği, kendi teklifleri üzerinden ise 42.000,00 YTL kar edeceği, bu durumun Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiaları hakkında akademik bir kuruluştan görüş talebinde bulunulmuş olup, istenilen görüş süresi içerisinde tarafımıza gönderilmemiştir.

 

            Teknik Şartnamenin A Bendinde; “tam otomatik idrar analizörü cihazına ait teknik şartnamedir.”; C.5 maddesinde; “Cihaza numune yüklenilmesi racklar ile yapılmalı ve sınırsız sayıda numune yüklemesi yapılabilmelidir. Numuneler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar cihaza herhangi bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından “SYSMEX UF-1000 + URİSYS 2400” sisteminin teklif edildiği, başvuru sahibi tarafından teknik şartnameye cevap yazsında cihazın tam otomatik idrar analizörü olduğunun, cihaza numune yüklenilmesinin racklar ile yapıldığı ve sınırsız sayıda numune yüklenilmesi yapıldığı, numuneler yüklenildikten sonra sonuçlar çıkana kadar cihaza herhangi bir müdahaleye gerek duyulmadığının, ürünün teknik şartnameye uygun olduğunun taahhüt ve beyan edildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi tarafından sunulan üretici firma Roche Diagnostics tarafından hazırlanan ve sistemler hakkında teknik bilgilerin yer aldığı belgede RD/Hitachi URISYS 2400 cihazının tam otomatik idrar analizörü olduğu belirtilmektedir. İdare tarafından yapılan incelemeler neticesinde ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilmiş olan ürünün tam otomatik idrar analizörü cihazı olduğu ve teknik şartnamenin ilgili maddelerine uygun olduğu tespit edilmiştir. İhale dosyasında bulunan mevcut bilgi ve belgeler ile idare tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında, ihale üzerinde bırakılan şirketin teklif etmiş olduğu ürünün teknik şartnamenin ilgili maddelerine uygun olduğu kanaatine varılmış ve başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır. Bununla birlikte, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu çerçevede; ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarece ayrıca tespitinin gerektiği ve bu safhada yapılan değerlendirmeye ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul