İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1702
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :97
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1702
Şikayetçi:
 Tetaş Bil. Dan. Sis. Ltd. Şti., Değirmenyolu Cad. Birman İş Hanı 11/4 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karabaş Mah. Fuar İçi / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2008 / 11167
Başvuruya konu ihale:
 2008/9166 İhale Kayıt Numaralı “Doğu Kışla Parkı Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Projesi Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 07.02.95.0185/2008-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 20.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Doğu Kışla Parkı Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Projesi Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tetaş Bil. Dan. Sis. Ltd. Şti.’nin 17.04.2008 tarih ve 11167 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Kesinleşen ihale kararı münderecatında “Bu mektup 28.02.2008 tarihinde elden tebliğ edilmiştir.” ibaresi yer almasına karşın taraflarına faks marifetiyle tebligat yapıldığı,

 

2) Firmaları “ölçüm ve gözlem sistemleri” ile “alternatif enerji” alanlarında üretici olarak faaliyet göstermesine karşın idarece ticaret ve/veya sanayi odası belgesi dikkate alınarak ihale konusu alanda faaliyet göstermediklerinin belirtildiği,

 

3) LED armatürü ile ilgili test ve ölçüm raporlarına ilişkin onaylı belgenin taraflarınca sunulmadığının belirtildiği ve idarece şartnamede ayrıntılı olarak istenmeyen referanslar üzerinden değerlendirme yapıldığı, oysa teknik şartnamede istenen kriterin sağlandığı,

 

4) İhale üzerinde bırakılan istekli ile kendi teklifleri arasındaki fiyat farkının idarece dikkate alınması gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

İdarenin 21.04.2008 tarih ve 1186 sayılı yazısından, başvuru konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin 11.04.2008 tarihinde imzalandığı anlaşıldığından ihale süreci hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul