İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1717
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :13
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1717
Şikayetçi:
 Çeksan Pazarlama Ltd. Şti., Topçular Kışla Caddesi, No:37/32 Eyüp / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Pursaklar Belediye Başkanlığı, Belediye Caddesi No:10 06145 Pursaklar / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2008 / 10463
Başvuruya konu ihale:
 2008/22406 İKN’li “1 Adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 07.02.77.0183/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Pursaklar Belediye Başkanlığı’nca 20.03.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “1 Adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çeksan Pazarlama Ltd. Şti’nin 17.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.04.2008 tarih ve 10463 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarenin hazırlamış olduğu teknik şartnamenin bazı özellikleri itibari ile tek bir üretici firmaya göre hazırlandığı, firmalarının bu haliyle ihaleye giremeyeceği,

 

2) Teknik şartnamede yol süpürme ekipmanının saatteki süpürme hızı kapasitesi, çalışma hızı, çalışma esnasında kaç metrede ne kadar gürültü çıkaracağı, çöp haznesinin net ölçüsü hususlarında yeterince açıklık olmadığı

 

İddia edilmektedir.

 

            Yapılan incelemede, söz konusu ihalenin açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği,  3 adet ihale dokümanı satın alındığı, 20.03.2008 tarihinde yapılan ihaleye hiçbir isteklinin katılmadığı,  dolayısıyla 20.03.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edilmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39’uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu tarafından 20.03.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul