İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UM.Z-1719
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :15
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1719
Şikayetçi:
 Betül Özkanlı, Yeni Baraj Mahallesi Gülek Balkaroğlu Sitesi C Blok -K. 9 D.19 - Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı,Reşatbey Mah. Atatürk Cad. 01120 - Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 4984.4
Başvuruya konu ihale:
 2007/11433 İhale Kayıt Numaralı “Adana B.Şehir Belediye. Park ve Bah. Şb. Md. İhtiyacı. Karşıla. Üzere Bitki Temin. İle Mevsim. Çiçek Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 07.02.45.0165/2008-30 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına tarafından 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana B.Şehir Belediye. Park ve Bah. Şb. Md. İhtiyacı. Karşıla. Üzere Bitki Temin. İle Mevsim. Çiçek Temini” ihalesine ilişkin olarak Betül Özkanlının 14.02.2008 tarih ve 4984.4 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Adana Büyükşehir Belediyesi’nin park, havuz başları ve kavşakların çiçek ekim, dikim, bakım, onarım ve sulama ihalelerini alan ve bu alanda faaliyet gösteren Park Dekor Malz. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 2003 yılında gerçekleştirilen ihaleye verdikleri belgelerin sahte çıktığı, haklarında yasal takibat yapıldığı ve halen şirketin sahibi bulunan iki ortağının da birisi tutuklu olmak üzere dolandırıcılık, sahte mühür ve imza kullanmak, paravan şirket kurmak, kamu kurumlarını zarara uğratmak suçlarından yargılanmalarının sürdüğü, bir başka davada da söz konusu ihaleye girmek isteyen kişileri silahla yaralamak, ölümle tehdit ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yargılandıkları, ilgili kişilere halen ihalelerin verildiği, ihalelerin feshedilmediği ve bu kişilerin korundukları iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

            Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 21.03.2007 tarihinde iptal edildiği  anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle;

            Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul