İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1727
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :23
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1727
Şikayetçi:
 Betül Özkanlı, Yeni Baraj Mahallesi, Gülek Balkaroğlu Sitesi C Blok –Kat: 9 Daire:19 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Reşatbey Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 4984.1
Başvuruya konu ihale:
 2005/1028 İhale Kayıt Numaralı Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Turgut Özal Bulvarı Kaldırımlarına ve 100. Yıl İle Kabasakal Mezarlığı Arası Orta Refüjüne Dikilmek Üzere Bitki Temini, Dikimi ve Her Türlü Bitki Temini Alımı İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 07.0244.0160/2008-7E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 08.02.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Turgut Özal Bulvarı Kaldırımlarına  ve 100. Yıl ile Kabasakal Mezarlığı Arası Orta Refüjüne Dikilmek Üzere Bitki Temini, Dikimi ve Her Türlü Bitki Temini Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Betül Özkanlı’nın 14.02.2008 tarih ve 4984.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı şikayet başvurusu üzerine 07.04.2008 tarih ve 2008/AK.M-244.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

 

                İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, incelenen ihale için iddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Adana Büyükşehir Belediyesinin ihalelerini alan, parkların, havuz başlarının ve kavşakların çiçek ekim, dikim, bakım, onarım ve sulama işlerini yapan Park Dekor Malz. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sahipleri Hamit Önder GÜNDÜZ ve oğlu İbrahim Murat GÜNDÜZ’ün, 21.11.2003 tarihinde yapılan bir ihaleye verdikleri sahte evrağın, Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından ispatlandığı ve şu anda bu suçtan dolayı yargılandıkları, adı geçen kişilerin 04.10.2007 tarihinde göz altına alındıkları, 06.10.2007 tarihinde ise Murat GÜNDÜZ’ün tutuklandığı, halen de ceza evinde bulunduğu, suçunun ise devleti dolandırmak, sahte mühür ve imza, paravan şirket kurmak ve kamu kurumlarını zarara uğratmak olduğu, yine adı geçen kişilerin 21.11.2003 yılında ihaleye girmek isteyen kişileri vurdurttuğu, bu suçtan dolayı da yargılandıkları, suçlarının ihaleye fesat karıştırmak, ölümle tehdit ve adam vurdurtmak olduğu, buna rağmen adı geçen kişilere halen ihale verildiği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                İdarenin gönderdiği ihale işlem dosyasının incelenmesinden, idarenin 08.02.2008 tarihinde gerçekleştirdiği ihaleye tek istekli olarak Park Dekor Malzemeleri Tarım Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin katıldığı, 09.02.2005 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, ihale tarihinde anılan firmanın yasaklı olup olmadığının idarece sorgulandığı, anılan isteklinin ihale tarihinde ihalelere katılmaktan yasaklı olduğuna dair bir kayıt bulunmadığı, sözleşmenin 10.02.2005 tarihinde imzalandığı, ihale tarihi itibariyle başvuru sahibinin iddialarını doğrulayan bir tespit bulunmadığı anlaşılmıştır.      

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 1 adet ihale dokümanının satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen teklifin yaklaşık maliyete çok yakın bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılığın, değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                          

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından “Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Turgut Özal Bulvarı Kaldırımlarına ve 100. Yıl ile Kabasakal Mezarlığı Arası Orta Refüjüne Dikilmek üzere Bitki Temini, Dikimi ve Her Türlü Bitki Temini” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin   493.120,00 YTL olarak tespit edildiği, incelemeye konu ihalede 1 adet ihale dokümanının satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlığı altındaki 5 nci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “Temel İlkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; 1 adet ihale dokümanının satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen teklifin yaklaşık maliyete çok yakın bulunduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde öngörülen “Temel İlkeler”in ihlal edildiği anlaşılmıştır.

           

İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılığın, değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul