İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1732
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :27
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1732
Şikayetçi:
 İncekaralar Laboratuvar Cihazları Pazarlama A.Ş. Alemdağ Caddesi No:28 34692 Kısıklı Çamlıca Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Paşabahçe Devlet Hastanesi Baştabipliği Sahip Molla Cad. Kısayol Sk. No:1 34800 Beykoz/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 8022
Başvuruya konu ihale:
 2007/192653 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 07.01.93.0065/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Paşabahçe Devlet Hastanesi’nce 04.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak İncekaralar Laboratuvar Cihazları Pazarlama A.Ş.’nin 28.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.03.2008 tarih ve 8022 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale sonrası yapılan ve kendilerinin de hazır bulunduğu demonstrasyonda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği EEG cihazının teknik şartnamenin 1 inci maddesinde yer alan ve sistemle beraber verilmesi gereken orijinal trafosunun olmadığının görüldüğü, şartnamenin 23 üncü maddesinde yer alan “Giriş kutusu üzerinde solunum SpO2 ve CO2 girişi olacaktır. SpO2 ve CO2 girişleri olmayan cihazlar, teklif edilecek sistemle beraber, bu girişleri sağlayan cihazları verecektir.” düzenlemesine rağmen ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazda bu girişlerin bulunmadığının görüldüğü, bu girişleri sağlayan cihazların demonstrasyonda gösterilmediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin 7.3.6 ncı maddesinde; “İstekliler, teklif edilen malzemeler ilişkin katalog, broşür v.b. tanıtım materyalini teklifleriyle birlikte sunacaklardır…” 61 inci maddesinde; “demonstrasyon yapılacaktır.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “EEG cihaz Windows XP işletim sistemi altında çalışan desktop PC en az 32 kanallı giriş kutusu, taşıyıcı araba, orijinal trafosu, 17 LCD monitör, fotik lambası ve lazer printerdan oluşmalıdır. Yapılan ölçüm ve hasta bilgilerini kayıt edebilmek amacı ile bir DVD yazıcı bulunmalıdır”, 23 üncü maddesinde; “Giriş kutusu üzerinde solunum SpO2 ve CO2 girişi olacaktır. SpO2 ve CO2 girişleri olmayan cihazlar, teklif edilecek sistemle beraber, bu girişleri sağlayan cihazları verecektir.” 35 nci maddesinde; “Teklif verilen firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verecektir. Bu cevaplar “…..marka ….. model cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Esaote Medikal Ltd. Şti.’nin teklif ettiği “EB Neuro” marka “Galileo Mizar Sirius” model EEG cihaza ait teknik şartnameye uygunluk belgesinin, 1 inci maddesinde; “Teklif ettiğimiz EB Neuro marka Galileo Mizar Sirius model EEG cihazı Windows XP işletim sistemi altında çalışan , desktop PC, 33 kanallı giriş kutusu orijinal trafosu, taşıyıcı araba, 17” LCD monitör, fotik lambası ve lazer printerden oluşmaktadır…”, 23 üncü maddesinde; “Teklif ettiğimizi cihazda, giriş kutusu üzerinde solunum SpO2 ve CO2 girişi bulunmaktadır. Opsiyonel olarak satın alınabilecek transduserler ile SpO2 ve CO2 ölçümleri yapılabilmektedir” denilmektedir.

           

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihaza ait katalogda, izolasyon trafosu cihaza ait opsiyonel bir bileşen olarak gösterilmektedir. İsteklinin teknik şartnameye uygunluk belgesinin 23 üncü maddesinde, cihazın teknik şartnamenin 23 üncü maddesinde istenen özelliği sağladığı belirtilmiş olmakla birlikte, bu özelliğin hangi dokümanda görülebileceği belirtilmemiş ve doküman üzerinde teknik şartnamenin sözkonusu maddesi işaretlenmemiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 1 ve 23 üncü maddelerinde istenen özellikleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak alınan teknik görüşte; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği EB Neuro Marka Galileo Mizar Sirius model EEG cihazın teknik şartnamenin 1 nci maddesinde istenen özelliği sağladığı ancak cihazın teknik şartnamenin 23 üncü maddesinde istenen özelliği içermediği belirtilmektedir.

 

Yapılan bu tespitler sonucunda; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 23 üncü maddesinde belirtilen özelliği sağlamadığına ilişkin iddia yerinde görülmüş olup, ihalenin 1 inci kalemine ilişkin kısmının Esaote Medikal Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakılması işleminde mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin itirazen şikayete konu 1 inci kalemine ilişkin olarak; Esaote Medikal Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul