İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1815
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :8
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1815
Şikayetçi:
 Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., Adana Bulvarı No:125 33470 Tarsus/ İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği, Seyhan Mah. Hasan Şaş Bulv. 01330 Yüreğir/ ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8514
Başvuruya konu ihale:
 2008/29624 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Medikal Gaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 07.02.05.0105/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi’nce 27.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Tıbbi Medikal Gaz Alımı ihalesine ilişkin olarak Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.03.2008 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8514 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ; idari şartnamenin 7.1.p ve teknik şartnamenin A-10 maddelerinde yer alan düzenlemeler ile tıbbi amaçlı gaz üretim-dolum belgesinin, bayilik söz konusu ise bayilik belgesi ile birlikte gaz üretim-dolum belgesinin veya depolama-dağıtım izin belgesinin istenildiği, mevcut düzenle ile sadece dolum iznine sahip firmaların ve bayilik dışında bir sistemle çalışan firmaların ihaleye katılımını engellendiği, kendilerinin Sağlık Bakanlığından gaz dolum iznine sahip olduğu ve PETKİM ile çalıştıkları, PETKİM’in kendisinden gaz alanlara “bayilik” değil “müşteri belgesi” verdiği, mevcut düzenlemenin bayilik dışındaki bu seçeneği de dışladığı, ihale dokümanının bu haliyle ihaleye katılımı daralttığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            İdari şartnamenin 7.1.p maddesinde “İstekli firma üretici ise Sağlı Bakanlığı tarafından verilen tıbbi amaçlı gaz üretim-dolum izin belgesinin, bayi ise bayilik belgesi ile birlikte bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tıbbi amaçlı gaz üretim-dolum izin belgesinin ve kendisinin Sağlık Müdürlüğünden almış olduğu depolama-dağıtım izin belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini veya aslı idaremizce görülerek onaylanmış bir örneğini teklif dosyası ile birlikte sunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde başvuru sahibi tarafından oksijen gazı için Petkim’den alınan ve kendisinin müşteri olduğuna dair belge ile Sağlık Bakanlığı’ndan alınan oksijen gazı dolum iznine dair belge sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

           

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul