İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UM.Z-1906
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :117
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1906
Şikayetçi:
 Bizim Med. Tıb. Ger. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Özden BOSTAN, Toklu Mahallesi 9.Sokak No:5 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler Bünyesindeki Kurum ve Kuruluşlar
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2008 / 12465
Başvuruya konu ihale:
 Cihaz Alımı ve Kit Karşılığı Cihaz Alımı İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2008 tarih ve 07.03.35.0228/2008-2 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bizim Med. Tıb. Ger. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2008 tarih ve 12465 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler bünyesinde bulunan kurum ve kuruşlar tarafından yapılan cihaz alımı ve kit karşılığı cihaz alımı ihalelerine ilişkin ihale dokümanı düzenlemelerinde kuruma kurulacak cihazların kurumda bulunan mevcut bilgi yönetim sistemine entegrasyonuna ilişkin teknik ayrıntıların göz ardı edildiği, isteklilerin, bilgi yönetim sistemini kuran firmalara, kurulacak cihazların mevcut sistemle iletişimi için keyfi, orantısız ve farklı fiyatlarda ödemelerde bulunma zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığı, ayrıca bilgi yönetim sistemini kuran firmaların ihale sürecinde belirleyici konuma geldiği iddia edilmekte ve bu durumun Kamu İhale Mevzuatı ve Rekabet Hukukuna aykırılık teşkil ettiği, Kurum tarafından değerlendirilerek giderilmesi talep edilmektedir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinde; Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verileceği hükme bağlanmıştır.

            Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması olarak sayılmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesi ve eklerinin birer örneğinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul