İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-372
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :192
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-372
Şikayetçi:
 4 K İnşaat Otomotiv Elek. Teks. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti, Uğur Mumcu Sokak Nu: 28/4 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 23 üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, ŞIRNAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1584
Başvuruya konu ihale:
 2007/182456 İhale Kayıt Numaralı “Poşet Balı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 07.00.39.0197/2008-4 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            23 Üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı tarafından 03.12.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Poşet Balı Alımı” ihalesine ilişkin olarak 4 K İnşaat Otomotiv Elek. Teks. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti’nin 15.01.2008 tarih ve 1584 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

03.12.2007 tarihinde yapılan ihale sonucu idare ile 18.12.2007 tarihinde sözleşme imzaladıkları, 10.01.2008 tarihinde 1 inci taksit 500.000 adet poşet balının teslim edildiği, muayene ve kabul komisyonunca yapılan fiziki muayene sonucunda balın akışkanlık ve renkten dolayı idare tarafından reddedildiği, balın akışkanlık ve renk testleri için bilirkişilere gönderilmesi talep edilmektedir.

   

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin iddiasının sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılan muayene ve kabul işlemleri safhasına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Sözleşmesi imzalanan ihalenin muayene ve kabul işlemleri ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul