İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UM.Z-397
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :29
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-397
Şikayetçi:
 Abdullah ÇELİK - Kızılırmak Ofset Gazete ve Matbaacılık, Alaaddin Mah. Sanayi Cad. 144 50500 Avanos/NEVŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Özkonak ve Topaklı Belediye Başkanlıkları, Avanos/NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1363
Başvuruya konu ihale:
 2007/203697 İKN|li 2008 Yılı Akaryakıt Alımı, 2007/203736 İKN’li Akaryakıt Alımı İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 07.00.33.0185/2008-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Özkonak Belediye Başkanlığı tarafından 28.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı Akaryakıt Alımı ihalesi ve Topaklı Belediye Başkanlığı tarafından 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akaryakıt Alımı” ihalesine ilişkin olarak Abdullah ÇELİK - Kızılırmak Ofset Gazete ve Matbaacılığın 14.01.2008 tarih ve 1363 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Özkonak ve Topaklı Belediye sınırları içerisinde yer aldığı Avanos ilçesinde ilan yayımlama yetkisine sahip gazete bulunmasına karşın, ihalelerin resmi ilan yapılmaksızın gerçekleştirildiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul