İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-402
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :36
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-402
Şikayetçi:
 Karmed Medikal San. ve Tic. Ltd Şti, Rüzgarlı Cad. No:21/19 Ulus/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği,Yenidoğan Mah. Fabrika Cad. 54000 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37874
Başvuruya konu ihale:
 2007/148171 İhale Kayıt Numaralı “36 Kalem Cerrahi Sütur Alımı (26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 ncı Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 07.10.48.0207/2008-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği’nce 25.10.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “36 Kalem Cerrahi Sütur Alımı İhalesinin 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 ncı kalemlerine ilişkin olarak Karmed Medikal San. ve Tic. Ltd Şti’nin 12.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.12.2007 tarih ve 37874 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı,

 

            2) Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde; “Birim ambalaj üzerinde imalatçı firmanın ticari adı, iğne cinsi, iğne adedi, iğne boyu (mm), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, sütur kalınlığı, süturun uzunluğu, süturun rengi, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülebilir tarzda okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir.” düzenlemesine yer verildiği, ihale üzerinde kalan Aktif Medikal firmasının teklif ettiği üründe sterilizasyon yöntemi ibaresinin orijinal birim ambalaj üzerinde değil, dış ambalaj üzerinde yer aldığı bu nedenle 8 inci maddeye uymadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi ihalenin 1, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35 ve 36 ncı kalemlerine teklif vermiş olup, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35 ve 36 ncı kalemlere ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Teklif edilen malların numunelerinin getirilmesi zorunludur. Numuneler teklif sırasına göre cinsi, markası, seri no veya üretim tarihi ile miktarını içeren 2 nüshalık liste ile ihale komisyonuna imza karşılığı teslim edilecektir. Teslim edilen numunelerin üzerlerinde hangi firmaya ait olduğunu belirten ibare bulunacaktır. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri idarece kendilerine iade edilecektir.” düzenlemesine, teknik şartnamenin 15 inci maddesinde ise; “… firma ihale sonrası istenen miktarda numune getirecek, numuneler test edilecek ve uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

            Cerrahi Sütur Sentetik, Monoflamed Hızlı Absorbe Edilebilen Teknik Şartnamesi’nin

 

1 inci maddesinde; “Malzeme içeriği Polglytone türevinden imal edilmiş olmalıdır.”,

 

8 inci maddesinde; “Birim ambalaj üzerinde imalatçı firmanın ticari adı, iğne cinsi, iğne adedi, iğne boyu (mm), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, sütur kalınlığı, süturun uzunluğu, süturun rengi, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülebilir tarzda okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir.”,

 

13 üncü maddesinde; “Çift poşet teklif eden firmalarda, sütur ambalajının bir yüzü şeffaf film diğer yüzeyi yırtılmayan kağıttan olmalıdır. Ayrıca sütur, sterilizasyonun korunması için alüminyum veya karton poşette olmalıdır. Tek ambalajlı olanlar ise soyulabilir nitelikte alüminyum folyodan olmalı ve içinden çıkan ambalajın üzerinde ürünle ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

            Başvuru sahibinin 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35 ve 36 ncı kalemlere yaptığı teklifi “Cerrahi Sütur Sentetik, Monoflamed Hızlı Absorbe Edilebilen Teknik Şartnamesi”nin 1, 8 ve 13 üncü maddelerine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. İdare, başvuru sahibinin 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35 ve 36 ncı kalemlere ilişkin teklifinin teknik şartnameye uymadığını numuneler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda tespit etmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusuna idare ; “Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde belirtilen ve istenen hammadde polglytone türevidir. Firmanın teklif ettiği sütur ise polglycaprone dur ve bu hammadde polglytone türevi değildir. Polglytone ve polglycaprone farklı kimyasal hammaddeden oluşmaktadır. Hastanemizin geçen sene yaptığı ihale sonucunda mevcut firmadan alınan polglycaprone hammaddeli sütur materyalinin özellikle çocuk hastalarda cilt reaksiyonlarına neden olduğu bu nedenle bu nedenle bu seneki ihalede hızlı absorbe olan monoflamed sütur çocuk cerrahisi sütur grubunda tercih edileceği belirtilmiştir.

 

Teklif edilen ürünler teknik şartnamenin 13 üncü maddesine uymamaktadır. Mevcut ambalaj kolay yırtılmaktadır. Buda süturun sterilizasyonunun korunmasında risk oluşturmaktadır. Taşınma ve yer değiştirme esnasında kolay yırtılabilir. Kağıtta oluşabilecek mikrotravmalar dahi süturun tüm sterilizasyonunu bozabilir. Tüm bu özellikler nedeniyle enfeksiyondan korunmak amacıyla yırtılmayan kağıt istenmiştir.

 

Ayrıca nem ve ısıdan sütur materyali etkilenmektedir. 26 ve 35 sıra numaralı kalemlerde verilen numunelerin incelenmesinde sütur iğnesi ve ambalaj üzerindeki iğne profil resminin uymadığı ve teknik şartnamenin 8 inci maddesini karşılamadığı tespit edilmiş ve bu firma yetkilisine gösterilmiştir. Firma yetkilisi ise belli boyut üzerindeki iğnelerin profil resimlerinin ambalaj üzerine sığdırılamadığını söylemiştir. Bu özellikte istenen süturun paketini açmadan iğne boyutunu net görebilmek ve operasyon için uygun olan iğne boyutunu seçebilmektir. Bu istenen özellik ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygundur.” şeklinde cevap vermiştir.

 

Başvuru sahibi itirazen şikayet başvuru dilekçesinde 26 ve 35 inci kalemlerde sütur iğnesi ve birim ambalaj üzerindeki iğne profil resminin uymadığını kendisi de kabul etmektedir.

           

            Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “Malzeme içeriği Polglytone türevinden imal edilmiş olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Başvuru sahibinin teknik şartnameye uygunluk beyanında teknik şartnamenin 1 inci maddesi; “Malzeme içeriği polglytone türevlerinden (Poly Glikolid %75 & Caprolactone %25) imal edilmiştir.” şeklinde karşılanmıştır.

 

            Teknik şartnamede teklif edilecek ürünün malzeme içeriğinin Polglytone türevinden imal edilmiş olması gerektiği düzenlenmiş, fakat başvuru sahibinin sunduğu teknik şartnameye uygunluk beyanında teklif edilen süturun %75 Poly Glikolid %25 Caprolactone’dan imal edildiği ifade edilmiştir. Poly Glikolid’in ana hammadde, Caprolactone’nun başka bir ana hammadde olduğu Caprolactone’nun polglytone’un türevi olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uymadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “Toplam doku destek süresi 10 uncu gün içinde %30 olmalıdır ve vücuttan toplam absorbsiyon süresi en fazla 56 gün olmalıdır. Prospektüste bu süre belirtilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Başvuru sahibinin teknik şartnameye uygunluk beyanında teknik şartnamenin 3 üncü maddesi; “Toplam doku destek süresi 10 uncu gün %25-30 ve vücuttan atılma süresi ortalama 55 gündür.” şeklinde karşılanmıştır.

 

            Dikiş atıldığı andan itibaren sütur, birleştirdiği dokulara %100 destek sağlamaktadır. İleriki zamanlarda süturun dokulara verdiği birleştirme desteği azalmaktadır. İdare süturun toplam doku destek süresinin 10 uncu gün içinde %30 olmasını istemektedir. Başvuru sahibi teknik şartnameye uygunluk beyanında teklif ettikleri süturun toplam doku destek süresinin 10 uncu gün %25-30 olduğunu ifade etmiştir. Toplam doku destek süresinin 10 uncu gün %25-30 olması destek süresinin teknik şartnamede istenen değerden az olduğunu göstermektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin teklif ettiği sütur teknik şartnameye uymamaktadır. Ayrıca başvuru sahibi teknik şartnameye uygunluk beyanına “prospektüste bu süre belirtilmelidir” ibaresini eklememiştir.

İdare, idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ve teknik şartnamenin 15 inci maddesi gereğince numune üzerinde yaptığı incelemede başvuru sahibinin teklif ettiği ürünlerin teknik şartnameye uymadığını tespit etmiş olup, yukarıda açıklandığı gibi itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan incelemede de başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnameye uymadığı sonucuna varılmıştır.  Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Başvuru sahibi ikinci iddiasını idareye yaptığı şikayet başvurusunda da ileri sürmüş, idare bu iddiayı; “Firmanın şikayetinde belirttiği diğer firmanın teklif etmiş olduğu üründe sterilizasyon yönteminin orijinal birim ambalaj üzerinde değil dış ambalaj üzerinde yer almasının süturun kullanımı açısından bir sorun oluşturmadığı komisyon tarafından kabul edilmiştir. Sterilizasyon şeklinin dış ambalajda basılı olması malzemenin operasyon esnasında kullanımında sorun oluşturmamaktadır. Belirlenen teknik kriterler verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yöneliktir.” şeklinde cevaplandırmıştır.

 

            İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği üründe sterilizasyon yönteminin orijinal birim ambalaj üzerinde değil dış ambalaj üzerinde yer almasının süturun kullanımı açısından bir sorun oluşturmayacağı, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olduğu şeklindeki idarenin açıklaması yerinde görüldüğünden başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Ayrıca sorumluluk idarede olmak üzere malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında da ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği ürünlerin idari ve teknik şartnameye uyup uymadığının idare tarafından kontrol edilmesi ve şartnameye uymayan ürünlerin teslim alınmaması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul