• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UM.Z-516
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :180
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-516
Şikayetçi:
 Tek Gazetecilik Matbaa Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd Şti, N. Şener Bulvarı Nu: 61/C Sarıkaya/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Babayağmur Belediye Başkanlığı, Karayakup Belediye Başkanlığı,Yukarısarıkaya Belediye Başkanlığı Sarıkaya/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 1966
Başvuruya konu ihale:
 2007/195619 İhale Kayıt Numaralı Akaryakıt Alımı İhalesi 2007/187058 İhale Kayıt Numaralı Akaryakıt Alımı İhalesi 2007/194941 İhale Kayıt Numaralı Akaryakıt Alımı İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 07.00.42.0197/2008-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Babayağmur Belediye Başkanlığı, Karayakup Belediye Başkanlığı, Yukarısarıkaya Belediye Başkanlığı tarafından Açık İhale Usulü ile yapılan Akaryakıt Alımı ihalelerine ilişkin olarak Tek Gazetecilik Matbaa Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd Şti’nin 18.01.2008 tarih ve 1966 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;  

 

1) Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleleri yapan idarelerin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Yozgat ili Sarıkaya ilçesinde 2002 yılından itibaren haftada iki gün yayımlanan gazete çıkarttıkları, gazetelerinin 195 sayılı Kanununun 29 uncu maddesi gereği resmi ilanları yayımlamak hakkına sahip olduğu, Babayağmur Belediye Başkanlığı, Karayakup Belediye Başkanlığı ile Yukarısarıkaya Belediye Başkanlığının 2005’ten beri akaryakıt alımı ilanlarını işin ve ihalenin yapılacağı yer de gazete çıkmadığı gerekçesiyle gazete ilanı yapmadan ihale yaptıkları, bu hususunun kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; 2007/195619 İKN’li ihalenin sözleşmesinin 31.12.2007 tarihinde, 2007/187058 İKN’li ihalenin sözleşmesinin 02.01.2008 tarihinde, 2007/194941 İKN’li ihalenin sözleşmesinin 26.12.2007 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalelerde, sözleşmelerin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul