İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-647
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :8
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-647
Şikayetçi:
 Özel Nesil Labrt. Sistemleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Dumlupınar Mah. Nur Cad. Fürsan İlköğretim Okulu 7 K.2 Köseköy/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38542
Başvuruya konu ihale:
 2007/146707 İKN|li “Tıbbi Cihaz, Tıbbi Demirbaş, Demirbaş Malzeme Alımı ve Kit Karşılığı Cihaz Temini” (A Grubu-Kit Karşılığı PCR Cihazı) İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2008 tarih ve 07.10.59.0184/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz, Tıbbi Demirbaş, Demirbaş Malzeme Alımı ve Kit Karşılığı Cihaz Temini” ihalesinin (A) grubu – Kit Karşılığı PCR Cihazı alımına ilişkin olarak Özel Nesil Labrt. Sistemleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38542 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin B.5 maddesinde uymadığı, ayrıca Sağlıklı Bakanlığınca yayımlanan 2006/43 sayılı Genelge hükümlerine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 21 inci maddesinde; “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. A Grubu için kalemlerin tamamı değerlendirilecektir. B Grubu için ise kalemler ayrı ayrı değerlendirilecektir. Verilen teklifin hangi kalemi içerdiği şartnamedeki sırasına göre belirtilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yine idari şartnamenin 7.1.p.b maddesinde, “Teklif edilecek kitlere, cihazlara ve demirbaşlara ait CE belgesi verilecektir.”, teknik şartnamenin B.5 maddesinde de; “Kitlerin IVD CE kalite belgesi olmalıdır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin itirazen şikayet konusu (A) grubunun hangi kalemine hangi marka cihaz/kit teklif ettiği aşağıda gösterilmiştir:

 

A- Kit Karşılığı PCR Cihazı Temini

Marka

1- HBV DNA

Qıagen

(Artus)

Diğer Cihaz Ek III

2- HCV RNA

NLM

3- M. TUBERKİLOSİS DNA

Qıagen

(Artus)

Diğer Cihaz Ek III

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında yer alan belgelerden, grubun 2 nci kalemine teklif edilen ve birim fiyat teklif cetvelinde “NLM” olarak belirtilen markanın “Nuclear Laser Medicene S.r.l.” firmasının ürünü olduğu anlaşılmaktadır.

 

İtirazen şikayet konusuna ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden teknik görüş talep edilmiştir. Alınan teknik görüşte, özetle; Qiagen Hamburg GmbH firmasının HBV ürünü için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2006/43 sayılı Genelgenin 14.5.1 maddesinin 1 inci şıkkına göre vermiş oldukları Tam Kalite Güvence Sistemi sertifikası ile birlikte Tasarım İnceleme Sertifikasının da verilmesi gerektiği, Nuclear Laser Medicene S.r.l. firmasının HCV ürünü için anılan Genelgenin 14.5.1 maddesinin 2 nci şıkkına göre belgelerin verildiği, ancak bu firmanın ürünlerine Genel Müdürlükleri tarafından kontrol belgesi düzenlenmediği belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünlere ilişkin gerekli AT sertifikalarının bir kısmını sunmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin itirazen şikayet konusu (A) grubuna ilişkin olarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul