İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-848
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :101
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-848
Şikayetçi:
 Ultra Medikal Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok. Sümko Sit. 1-2 Blok D.3 Kozyatağı/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İnegöl Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kemalpaşa Mah. Çimen Sok. 16400 İnegöl/ BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 540
Başvuruya konu ihale:
 2007/179906 İhale Kayıt Numaralı “Mammografi Cihazı Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 07.00.08.0105/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İnegöl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mammografi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ultra Medikal Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.01.2008 tarih ve 540 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen mamografi cihazının ihaleye ait teknik şartnamenin 3.6 maddesine uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin;

 

 3.6 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile “Jeneratör kumanda masası cihazdan ayrı ve üzerinde tüm çekim parametreleri (kV,mAs) sayısal olarak izlenebilmeli” özelliğine sahip olmasının,

 

5.1 nci maddesinde yapılan düzenleme ile “Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli dokümanların”,

 

10.1 nci maddesinde “Teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygunluk belgesinin” istenildiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin; ihale üzerinde bırakılan istekliye yazdığı (Kurt ve Kurt İth. İhr. A.Ş.) 13.12.2007 tarih ve 4677 sayılı yazıda; anılan ihaleye teklif edilen cihazın kataloğunda, teknik şartnamenin 3.6 maddesinde istenilen özelliklere sahip olduğuna dair bilginin yer almadığı belirtilerek, söz konusu cihazın teknik şartnamenin ilgili maddesine uygunluğu ile ilgili olarak bilgi ve belgelerin istenildiği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye yazılan 13.12.2007 tarihli cevabi yazıda; mammografi ihalesine teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 3.6 maddesine uygun olduğu, cihaz statifine monte kumanda panelinin tüm dünyada en çok tercih edilen model olması ve harici kumanda masasının talep görmemesi nedeniyle harici kumanda masası resminin üretici firma tarafından ürün kataloğuna konulmadığı ancak; harici kumanda masasının firma üretiminde opsiyonel olarak bulunduğu, ihale üzerlerinde kaldığı takdirde cihazın teknik şartnameye uygun olarak harici kumanda masası ile birlikte teslim etmeyi taahhüt ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu tespitler sonucunda; ihale üzerinde bırakılan isteklinin gerek teknik şartnameye verdiği uygunluk belgesinde, gerekse idareye verdiği 13.12.2007 tarihli yazıda, anılan ihaleye teklif ettiği cihazın teknik özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşıladığı, sadece resmin ürün kataloğunda bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan alıma konu cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda muayene kabul komisyonu tarafından kontrol ve kabulü yapıldıktan sonra alımın gerçekleşeceği göz önüne alındığında bu anlamdaki sorumluluk da idareye aittir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul