İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-849
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :102
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-849
Şikayetçi:
 GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti., Sun Plaza Dereboyu Sokak No: 24 K:7 Maslak/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sivas Caddesi Üzeri 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4440
Başvuruya konu ihale:
 2007/204284 İhale Kayıt Numaralı “Multislice Spiral Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 07.00.94.0134/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Multislice Spiral Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarih ve 4440 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; karar verilmesine yer olmadığına,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak doküman satın aldıkları, teknik şartnamenin tek bir firmayı (TMST A.Ş.) tarif edecek şekilde hazırlandığı,bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 nci maddelerine aykırılık teşkil ettiği, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

           Başvuruya konu ihalenin, ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisince 07.02.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Karar verilmesine yer olmadığına,

          


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul