İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-858
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :114
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-858
Şikayetçi:
 Saye Medikal İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. Şirinevler Mahallesi Kudret Sok. No:8 Adapazarı SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2311
Başvuruya konu ihale:
 2007/177762 İhale Kayıt Numaralı “Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kit Karşılığı Cihaz Temini (A Grubu)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2008 tarih ve 07.00.50.0207/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 10.12.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kit Karşılığı Cihaz Temini İhalesinin A Grubuna ilişkin olarak Saye Medikal İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.01.2008 tarih ve 2311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kit karşılığı mikrobiyoloji  laboratuar cihaz temini  ihalesinin  A grubu  Eliza cihazı alımına ilişkin  Laborsan Yüksel Çoşkan firmasının sunduğu Abott Axsym cihazının teknik şartnamenin C.2 maddesini karşılamadığı halde idarece ihalenin ilgili kısmının Laborsan Yüksel Çoşkan firması üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kit Karşılığı İmmino-Analizör (Makro Elisa) Cihazı teknik şartnamesinin “C. Kitlerle Birlikte Verilecek Cihazın Teknik Özellikleri” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Cihaz saatte en az 100 test çalışabilecek kapasitede toplam saatlik hızı en az 200 olacak iki eş cihaz kurulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 İhale üzerinde kalan isteklinin ihalenin “A Grubu Elisa Cihazı” kısmına sunduğu Abott Axsym cihazına ait katalog üzerinde yapılan incelemede söz konusu cihazın saatte 120 test hızına çıkabildiğine dair açıklamanın yer aldığı tespit edilmiştir.

 

            Laborsan Yüksel Coşkan’ın sunduğu Abott Axsym cihazının teknik şartnamenin ilgili maddesinde istenilen özelliği sağladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul