İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-868
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :143
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-868
Şikayetçi:
 Aydoğan Ecza Deposu / Aydoğan ERDEN, Ayvalı Cad. No:33/7-8 Etlik/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Gn.Dr.Tevfik Sağlam Cd. 06018 Etlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 5005
Başvuruya konu ihale:
 2007/114477 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi İlaç Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2008 tarih ve 07.01.04.0134/2008-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından 18.09.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan  “Tıbbi İlaç Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aydoğan Ecza Deposu / Aydoğan ERDEN’in 14.02.2008 tarih ve 5005 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 18.09.2007 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından yapılan 2007/114477 ihale kayıt numaralı tıbbi ilaç alımı ihalesi nedeniyle Aydoğan Ecza Deposu - Aydoğan ERDEN firması olarak 09.02.2008 tarihi itibari ile 1 (bir) yıl boyunca ihale yasaklısı olduklarını resmi gazeteden öğrenmiş bulundukları, söz konusu yasaklamanın dilekçe ekinde sundukları belgeler incelenerek yeniden bir karar verilmesini talep etmektedir.

 

          Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.

 

         İhalelere katılmaktan yasaklama kararına ilişkin yapılan başvurular Kamu İhale Kurumunun görev alanına girmediğinden söz konusu talebin incelenmesine Kurumunun görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul