• Karar No: 2008/UM.Z-870
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :145
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-870
Şikayetçi:
 Aveksan Gıda İnş. Tur. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. Firuzköy Mahallesi, Hasan Önal Caddesi, Okul Sokak, No:1 Avcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah., Kasım Sokak, No:62, 34010, Merter-Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2008 / 4385
Başvuruya konu ihale:
 2007/173643 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Fakır ve Muhtaç Kimselere Dağıtılmak Üzere 80.000.000 Adet Ekmek Alımı ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 07.00.89.0165/2008-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü tarafından 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı Fakir ve Muhtaç Kimselere Dağıtılmak Üzere 80.000.000 Adet Ekmek Alımı ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Aveksan Gıda İnş. Tur. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2008 tarih ve 4385 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında yer alan “İstekliler günlük asgari 300.000 adet ekmek üretimi yaptıklarına dair kapasite raporu vereceklerdir” şeklindeki düzenlemenin katılımı daraltıcı nitelikte olduğu,

 

            2) İş deneyim oranının teklif edilen bedelin %50’si olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği,

 

            3) Teknik şartnamenin 8 inci maddesi gereği medya ve bilgisayar yazılım sistemi istenmesinin rekabeti daralttığı ve anılan hükmün tek bir firmayı işaret ettiği açık olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

           

 iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 28.12.2007 tarihinde iptal edildiği  anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul