İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-883
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :4
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-883
Şikayetçi:
 Kadir BİLGİN - Bilgin Medikal Market, Devirpaşa Mah. Bahattin Alpkan Cad. Orkide Apt. Altı 1/b / AFYON
 İhaleyi yapan idare:
 Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. No:7 03200 / AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2008 / 5108
Başvuruya konu ihale:
 2007/161106 İhale Kayıt Numaralı “74 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (51, 52, 53 üncü Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 07.01.08.0185/2008-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “74 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesinin 51, 52, 53 üncü kalemlerine ilişkin olarak Kadir BİLGİN - Bilgin Medikal Marketin 15.02.2008 tarih ve 5108 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece numuneler üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde tekliflerinin teknik şartnameye uygun görülmediği, fakat kamu ihale mevzuatında muayene usulüne yönelik olarak öngörülen düzenlemelere aykırı olarak muayene işlemlerinin gerçekleştirildiği ve muayene ret raporunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı, tekliflerinin teknik şartnameye uygun olduğu, dolayısıyla ilgili kalemlerin uhdelerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 11.02.2008 tarih ve 2008/UM.Z-643 sayılı  Kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul