İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1025
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :5
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1025
Şikayetçi:
 Em-Ka İnşaat Taah. Nak. ve Hayv. Tic. Ltd. Şti Kuloğlu Mahallesi Yasevi Sok. Yazıcı Kentkonut Yapı Koop. Zemin Kat. 1/A ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Atalar Mahallesi Merkez Yönetim Cad. 25100 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 3364
Başvuruya konu ihale:
  2007/194772 İhale Kayıt Numaralı “Erzurum-Karaçoban (Dedeören) 27 Adet Afet Konutu İnşaatı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 06.00.85.0169/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Erzurum – Karaçoban (Dedeören) 27 Adet Afet Konutu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Em-Ka İnşaat Taah. Nak. ve Hayv. Tic. Ltd. Şti’nin 24.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2008 tarih ve 3364 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye 11 isteklinin katıldığı, ihalenin firmalarına kaldığı komisyon tarafından onaylandığı halde ihale yetkilisince yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

21.1.2008 tarihli ihale komisyonu kararıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibi istekliye işin ihale edilmesine karar verildiği halde, ihale yetkilisin aynı tarihteki kararıyla “Bu iş için 15 firma doküman bedeli yatırmış olup, 11 firma teklif vermiştir.

Geriye kalan 6 firmanın teklifleri birbirine ve yaklaşık maliyete çok yakın olduğu görülmüş olup ihalede yeterli rekabet koşulları oluşmadığı kanaatiyle 4734 sayılı Yasanın 39. maddesi ve 40. maddesine istinaden ihale onaylanmamıştır” denilerek ihale iptale edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır" hükmü bulunmaktadır.

 

Kanunun yukarıda aktarılan hükmü uyarınca, ihale yetkilisinin ihalenin iptali konusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olmak kaydıyla takdir yetkisi bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 21.1.2008 tarihinde yukarıda belirtilen gerekçe ile iptal edildiği anlaşılmış olup, iptal işleminde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul