İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1244
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :26
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1244
Şikayetçi:
 Fer-An İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. - Gürtaş İnş. İth. İhr. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, 1780/1 Sokak 4 K.1 D.1 Karşıyaka / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Söke Belediye Başkanlığı Konak Mahallesi Belediye Meydanı 24 09200 Söke / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4749
Başvuruya konu ihale:
 2007/187983 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Hizmet Binası Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.03.2008 tarih ve 06.01.04.0169/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Söke Belediye Başkanlığınca 28.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Belediye Hizmet Binası Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Fer-An İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. - Gürtaş İnş. İth. İhr. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 23.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.02.2008 tarih ve 4749 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin, benzer iş grubunda yer alan ilgili yapım işinin ince inşaat, mekanik ve elektrik tesisatı kısımlarını kapsadığı, işin tamamına ait olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihalede, isteklilerden teklif edilen fiyatın %100’ü tutarında iş deneyim belgesi istenmiş, ihale ilanının 4.4 ve İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde ise Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin B-III Grubu işlerin ihale konusu iş ile benzer iş olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi ortak girişimin pilot ortağı tarafından ihalede, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün “1-15 Dinç Yaşlı Konutları İnce İnşaat – Mekanik – Elektrik Tesisatı İşleri”ne ait iş bitirme belgesi sunulmuştur.

 

İdarece, söz konusu iş bitirme belgesini düzenleyen Emekli Sandığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı İzmir Mühendisliğinden, belgenin ilgili olduğu yapım işine ait sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu gibi belgelerin gönderilmesinin 7.1.2008 tarihli yazı ile istendiği anlaşılmıştır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı (Devredilen) İzmir Mühendisliğinin 8.1.2008 tarihli yazısı ile sözleşme ile geçici ve kesin kabul tutanakları inceleme konusu ihaleyi yapan idareye gönderilmiştir.

 

Teklif kapsamında sunulan  belgelerin uygun bulunmama gerekçelerine ilişkin tutanakta, başvuru sahibinin teklifinin “sunulan iş deneyim belgesi 1-15 Dinç Yaşlı Konutları ince inşaat, mekanik, elektrik ve iç boya işlerine ait olup anahtar teslimi işin baştan sona yapılmasını kapsamadığı için” değerlendirmeye alınmadığı belirtilmiştir. Aynı husus kesinleşen ihale kararının bildiriminde de yinelenmiştir. Ayrıca, şikayet başvurusuna cevap verildiği idarenin 7.2.2008 tarihli yazısında, iş deneyim belgesini düzenleyen idarece gönderilen, belgenin ilgili olduğu yapım işine ait dokümanların incelenmesi sonucunda, iş deneyim belgesinin yalnızca ince işleri kapsadığı, kaba inşaat kısmını kapsamadığı, işin başından sonuna kadar anahtar teslimi olarak yapılmadığı anlaşıldığından söz konusu belgenin uygun görülmediği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibince teklif kapsamında sunulan iş deneyim belgesi ile belgenin ilgili olduğu işe ait sözleşme, geçici ve kesin kabul tutanağı incelendiğinde, belgenin sözleşmesi devredilen bir yapım işine ait olmadığı ve sözleşme konusu işin “T.C. Emekli Sandığı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi (Huzurevi) 1-15 Dinç Yaşlı Konutları” inşaatının, ince inşaat, mekanik ve elektrik tesisat ile iç boya işleri olduğu ve işin kesin kabulünün 8.2.2001 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, ihale işlem dosyasında yer alan ve başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu ekinde bulunan Narlıdere Huzurevi 19 sayılı (Kesin) İstihkak Raporunda, inşaat işlerinin genel olarak, iç sıva, seramik / fayans / suni taş döşeme, oturtma çatı, dış cephe kaplaması (boya ve giydirme), kapı ve pencere ile tasma tavan imalatları ile ilgili iş kalemlerini kapsadığının belirtildiği görülmüştür.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde B Üst Grubu altındaki III. Grup İşler

“1. II.Grup işler

2. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)

3. Liman binaları (Liman, iskele ve diğer ulaşım yolları daha önce yapılmış ise)

4. İl tipi idari binalar

5. Büyük cezaevleri

6. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)

7. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

8. Araştırma binaları ve laboratuarlar

9. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

10. Arşiv binaları

11. Banka binaları

12. Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

13. Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri

14. Kaplıca ve şifa evleri

15. Müstakil spor köyleri (kapalı-açık yüzme havuzları, spor salonları, hipodromlar, stat ve stadyumlar)

16. Aquaparklar

17. Rekreasyon merkezleri, büyük parklar

18. Otel ve moteller

19. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı),

gençlik merkezleri

20. Fuarlar, satış ve sergi binaları (showroomlar)

21. Misafirhaneler

22. İbadethaneler (Dini yapılar)

23. Organize sanayi bölgeleri

24. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, fabrika ve imalathaneler

25. Villalar, teras evleri ve dağ evleri

26. Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutlar

27. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve özel konutlar,

28. İş hanları, ticari bürolar

29. Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri

30. Otobüs terminalleri, otogarlar, istasyon binaları

31. Katlı garajlar (yer altı-yer üstü)

32. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” olarak düzenlenmiştir.

 

Dolayısıyla, “T.C. Emekli Sandığı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi (Huzurevi) 1-15 Dinç Yaşlı Konutları” inşaatının tamamlanmasına yönelik, ince inşaat, elektrik ve mekanik tesisat işlerinin yapılması ile ilgili deneyimini tevsik eden, başvuru sahibine ait iş deneyim belgesi “B-III” Grubu kapsamında olmadığından iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul