İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-1304
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :4
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1304
Şikayetçi:
 Balaban Hafriyat İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti., 7477 Sok. No:8 Karşıyaka / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Coşkun şahin Sok. No:129 Karşıyaka / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 7876
Başvuruya konu ihale:
 2008/12027 İhale Kayıt Numaralı “Bülent Ecevit Kültür Merkezi İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.03.2008 tarih ve 06.01.63.0170/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 27.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bülent Ecevit Kültür Merkezi İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Balaban Hafriyat İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 17.03.2008 tarih ve 7876 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 27.02.2007 tarihinde yapılan Bülent Ecevit Kültür merkezi İkmal İnşaatı” işine ait doküman bedelinin 900,00 YTL olarak belirlendiği, bu hususa ilişkin olarak idareye yapılan şikayet başvurularına verilen cevabi yazıda proje hazırlama bedelinin de doküman hazırlama bedeline dahil edildiğinin bildirildiği, ancak doküman bedeline proje hazırlama bedeli yerine ancak projelerin basım (fotokopi ile çoğaltma, cd’ye kopyalama) maliyetinin yansıtılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; iddiaların incelenmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;. Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanların satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez” hükmü yer almaktadır.

 

Sözkonusu başvuruda ihale doküman bedelinin tespitine ilişkin bilgi ve belgeler incelenmeden iddia konusu hususa ilişkin bir değerlendirme yapılması uygun olmayacak olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle karara katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul