İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1353
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :67
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1353
Şikayetçi:
 Kadro Yemek Üretim Turz. Teks. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bağlar Mahallesi Fatih Caddesi No: 22 Güneşli/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Paşabahçe Devlet Hastanesi, Sahip Molla Cad. Kısayol Sok. No:1 Paşabahçe/ Beykoz/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7323
Başvuruya konu ihale:
 2007/184967 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 06.07.64.0075/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Paşabahçe Devlet Hastanesi’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kadro Yemek Üretim Turz. Teks. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7323 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Başvuruya konu ihalede, kendi tekliflerinin dışındaki tekliflerin Teknik Şartnamenin 3.1.9 maddesine uygun olmadığı ve bu konuya ilişkin olarak 29.02.2007 tarihinde idareye yapmış oldukları şikayet başvurusuna istinaden gönderilen cevap yazısı ile birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar alındığı belirtilerek, bu durumda idarenin “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aykırı davrandığı, bahse konu kararda isabet bulunmadığı ve kaldırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar Kurulun 17.03.2008 tarih ve 2008/AK.Y- 764.1 kararı ile kaldırılmıştır. 

 

            Başvuru sahibi tarafından iddia konusu edilen hususla ilgili olarak yapılan incelemede, sadece, başvuru sahibinin Teknik Şartnamenin 3.1.9 maddesine uygun teklif vermiş olduğu ve iddiasının yerinde olduğu anlaşılmış olmakla birlikte, başvuruya konu ihale, Kamu İhale Kurulunun 17.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1298 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından iptal edilen ihale hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul