• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-1470
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :124
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1470
Şikayetçi:
 Trio İnşaat Tur. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Esenkent Mahallesi, 4 Eylül Cad., Anadolu Sitesi Yanı, No:29, Maltepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sarıgazi Belediye Başkanlığı Ümraniye/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8394
Başvuruya konu ihale:
 2008/25780 İhale Kayıt Numaralı “Sarıgazi Belediyesi Hizmet Binası İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2008 tarih ve 06.01.71.0132/2008-20 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sarıgazi Belediye Başkanlığı tarafından 27.03.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sarıgazi Belediyesi Hizmet Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Trio İnşaat Tur. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2008 tarih ve 8394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye katılmak için şartname satın almaya Sarıgazi Belediyesine defalarca gitmelerine rağmen her seferinde şartnamenin hazır olmadığı söylenerek kendilerine hiçbir dokümanın verilmediği, Kanuna göre ihale ilan edilmeden önce tüm şartname ve projelerin hazır olması gerektiği halde ihaleye yaklaşık bir hafta kalmış olmasına rağmen isteklilere ihale hakkında bilgi verilmediği böylece katılım ve rekabetin engellendiği, işe ait proje ve şartnameler hazır olmadığından ihalenin iptal edilerek proje, şartname ve diğer belgelerin hazırlanarak yeniden ihaleye çıkılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

            Söz konusu ihalede; başvuru sahibinin ihale dokümanı satın almak için idareye gitmelerine rağmen dokümanın hazır olmadığı gerekçesiyle kendilerine verilmediği  hususundaki iddiasını tevsik eden herhangi bir belgenin dilekçe ekinde sunulmadığı, bu haliyle bir değerlendirmenin yapılmasının mümkün olmadığı ve dilekçenin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığına gönderilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul