En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1898
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :102
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1898
Şikayetçi:
 Başeğmezler Mob. Gıda İnş. Elekt. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına Rıdvan BAŞEĞMEZ Huzurevleri Mahallesi 28. Sokak No:10/A Merkez/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır 75.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Merkez/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.04.2008 / 11428
Başvuruya konu ihale:
 “75.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı” işi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 06.02.29.0132/2008-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır 75.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından 12.06.2007 tarihinde yapılan “75.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı” işine ilişkin olarak Başeğmezler Mob. Gıda İnş. Elekt. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Rıdvan BAŞEĞMEZ’in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu şikayet üzerine alınan görevsizlik kararının 21.04.2008 tarih ve 11428 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 02.04.2008 tarih ve 2008/41 no lu görevsizlik kararı ekinde Kuruma gönderilmiş olan müşteki Rıdvan BAŞEĞMEZ’e ait ifade tutanağı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yazılmış dilekçesinde sözkonusu ihaleye katıldığı, idarece teklifin çok düşük olması nedeniyle savunma istendiği, bunun üzerine idareye yazılı açıklama sunulduğu, ancak kendilerinden daha düşük fiyat veren bir firmaya işin verildiği, usulsüzlük yapıldığı mağdur olduğu iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; 07.06.2007 tarihinde ihale yetkilisinin onayı ile başvuru konusu Diyarbakır İli Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 75.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı İşinin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında bir alım yöntemi olan doğrudan temin yöntemiyle yapılmasına onay verildiği, 12.06.2007 tarihli ihale onay belgesi ile atanan komisyon üyelerince imza altına alınmış “Teklif Değerlendirme Formu” başlıklı belgeden başvuru sahibinin de teklifinin yer aldığı teklifler arasından en düşük teklif veren 3 Hil Mühendislik firmasının savunmasının komisyonca uygun görüldüğü tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul