İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-375
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :1
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-375
Şikayetçi:
 Gül Yapı Teknik Müh. Orman Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Caddesi No:68/5 Etlik ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Eskişehir Yolu 4.km 2 Cd. No:63 Söğütözü/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1521
Başvuruya konu ihale:
 “İzmir, Mersin, Gürbulak, Cilvegöz, Sarp ve Habur Veterinerlik Sınır Kontrol Noktaları İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 06.00.38.0065/2008-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yapılan “İzmir, Mersin, Gürbulak, Cilvegöz, Sarp ve Habur Veterinerlik Sınır Kontrol Noktaları İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Gül Yapı Teknik Müh. Orman Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 15.01.2008 tarih ve 1521 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Başvuru dilekçesinin bir örneğinin Hazine Müsteşarlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde, kendi şirketlerini alt yüklenici olarak önerdiği, ancak sözleşme imzalama aşamasında kendileri dışında başka şirketleri alt yüklenici olarak idareye bildirdiği, yapılan bu uygulamanın kendileri gibi alt yüklenici olarak faaliyet gösteren şirketlerin mağduriyetine yol açtığı iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin Hazine Müsteşarlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul