En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-377
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :3
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-377
Şikayetçi:
 Mehmet CANPOLAT, Turan Güneş Bulvarı 4.Cadde No:17/18 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü,Hakkı Turayliç Caddesi 4D Blok 06510 Emek Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 896
Başvuruya konu ihale:
 2007/87004 İhale Kayıt Numaralı “Türkiye - Gürcistan (Kars - Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 06.00.22.0075/2008-4 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Demiryollar Yapım Dairesi Başkanlığı tarafından  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Türkiye - Gürcistan (Kars – Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet CANPOLAT’ın 09.01.2008 tarih ve 896 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine  geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Söz konusu ihaleye teklif veren İLCİ İnş. San. A.Ş. tarafından verilen iş denetleme belgesinin mevzuata uyarlığı bulunmadığı,

 

2) İLCİ İnş. San. A.Ş.’nin sunduğu iş bitirme belgesini güncelleme yönteminin mevzuata aykırı olduğu,

   

İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin olarak 07.01.2008 tarih ve 2008/AK.Y-2.1 sayılı Kurul  Kararı ile esasın incelenmesine geçilerek iddia konuları esastan incelenecek olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine  geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul