İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-378
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :4
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-378
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 Kurşunlu Belediye Başkanlığı İnegöl/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2008 / 33581
Başvuruya konu ihale:
 2007/161369 İhale Kayıt Numaralı “Cumhuriyet Parkı Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 06.00.20.0075/2008-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kurşunlu Belediye Başkanlığı tarafından 09.11.2007 tarihinde yapılan Cumhuriyet Parkı Yapımı ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemine konu dilekçenin 19.11.2008 tarih ve 33581 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            20.11.2007 tarih ve 2007/598 sayılı Başkanlık İstemine konu dilekçede özetle; Bursa İli İnegöl İlçesi Kurşunlu Belediye Başkanlığı’nın Kurumun 2007/16139 sayılı ihale kayıt numarası adı altında Cumhuriyet Parkı Yapımı ihalesini 09.11.2007 tarihinde yaptığı,

 

Ancak ihale yapılmadan önce park yapımı için kullanılacak malzemelerden bordür taşlarının ihaleden en az 10 gün önce park etrafına getirildiği, ihale yapılmadan park içinde çalışmalara başlandığı, İhale Komisyonu Başkanı Mehmet Bayram ve üyelerinin ihaleyi yapmadan önce Kaynakçılar Ltd. Şti’ne  (İnegöl) neden bordür taşlarını getirttikleri? Komisyon Başkanının ihaleyi önceden vereceği kişi belli ise neden ihale yaptığı?, yoksa ihaleden komisyon mu aldıkları?

 

İhale yapılacak parkı görmeye gittiklerinde çalışmaların başladığını gördükleri ve bu işin içinde bir şeyler olduğunu fark ederek ihaleye bile katılmadıkları, ihaleden önce İnegöl Kaymakamlığından Yaşar Beyi arayarak durumu bildirdikleri, yol durumunu gidip görmelerini ve yasal işlem yapılmasını söyledikleri ancak yapılmadığı,

 

Sonuçta İnegöl’e bağlı Kurşunlu beldesinde usulsüz ihale yapıldığı, bunu gösteren fotoğraf kayıtlarının da ekte olduğu, yetkililer hakkında gereğinin yapılmasını istedikleri iddia edilmektedir.

 

 

 

Dilekçede “ihalenin kime verileceğinin ihaleden önce belli olduğu” iddiasına yer verildiği görülmüş olup; dilekçede belirtilen 2007/16139 ihale kayıt numaralı ihaleye ilişkin olarak Kamu Satınalma Platformunda yapılan incelemede; 2007/16139 İKN’li ihalenin Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin “21 Aylık Çamaşır Yıkama, Ütüleme Dezenfekte Etme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olduğu, bu haliyle söz konusu ihale kayıt numarasının dilekçede belirtilen idare ve ihale konusu iş ile örtüşmediği anlaşılmıştır.

 

Kamu Satınalma Platformunda 20.11.2007 tarihi itibariyle bulunan bilgiler kapsamında Bursa İli Kurşunlu Belediye Başkanlığı’nın 2007 yılında ihale kayıt numarası aldığı ihaleler incelendiğinde ise ilgili idareye ait 4 adet kayıt bulunduğu,

 

-2007/62746 İKN’li “Beton Büz Alımı” ihalesine ilişkin kayıtlarda Kırcalı Yapı Malz. A.Ş. ile 03.07.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı,

 

-2007/61388 İKN’li “Kilitli Parke Taşı ve Bordürü Yapım İşi” ihalesine ilişkin kayıtlarda Kırcalı Yapı Malz. A.Ş. ile 03.07.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı,

 

-2007/161369 İKN’li “Yıldırım Parkı Park Kafeterya ve Yürüme Yolları Yapımı” ihalesine ilişkin kayıtlarda bu ihalenin 09.11.2007 tarihinde yapıldığı, Sami Bozoğlu ile Kaynakçılar İnşaat Ltd. Şti.’ne ilişkin teyid alındığı ve   sözleşmenin henüz imzalanmadığı,

 

-2007/163241 İKN’li “Park Yapımı” ihalesine ilişkin kayıtlarda söz konusu ihaleye ilişkin ihale onayının 11.10.2007 tarihinde alındığı ve ihalenin iptal edildiği,

 

Yukarıda belirtilen 4 ihaleye ilişkin olarak Kuruma şikayet başvurusunda bulunulmadığı görülmüştür.

 

Dilekçede ihale konusu işin Cumhuriyet Parkı Yapımı işi olduğu ve 09.11.2007 tarihinde yapıldığı belirtilmiş olmakla birlikte; yukarıda aktarıldığı üzere ilgili idarenin 2007 yılında yapmış olduğu ihalelere ilişkin olarak Kamu Satınalma Platformunda bulunan bilgilerle sınırlı olarak yapılan incelemede şikayete konu ihalenin 2007/161369 İKN’li “Yıldırım Parkı Park Kafeterya ve Yürüme Yolları Yapımı” ihalesine mi, iptal edilen 2007/163241 İKN’li “Park Yapımı” ihalesine mi ve/veya Kurumda kaydı bulunan bulunmayan başka bir ihaleye mi ilişkin olduğu net olarak anlaşılamamıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul