İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-380
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :8
Karar Tarihi:28.01.2007
Karar No :2008/UY.Z-380
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Alibey Cad. No: 1 Nurtepe / Kağıthane / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2007/72613 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Yakası 1. Kısım Dere Geçiş. Yap. Kesit Düzen. Yağmur ve Atıksu Kollek. Tes. ve Bak. Onarım İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 06.10.14.0157/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İski Genel Müdürlüğünce 01.08.2007 (erteleme ile 17.08.2007) tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Avrupa Yakası 1. Kısım Dere Geçiş. Yap. Kesit Düzen. Yağmur ve Atıksu Kollek. Tes. ve Bak. Onarım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Başkanlık Makamının 06.12.2007 tarih ve 2007/635 sayılı Oluru ile inceleme başlatılmış olup, 14.12.2007 tarih ve 2007/AK.Y-1014.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile söz konusu gazete haberinde yer alan; “yeni kurulan KBT firmasının İSKİ’den nasıl ihale alabildiği, KBT’ nin iş bitirme belgesi olarak Ali Demirci’nin MVM firmasında yaptığı ‘denetleme işleri’nin gösterildiği, bu işlerin de içinde küçük Dilara’nın ölümüne neden olan Tavukçuderesi projesinin de yer aldığı” iddialarına ilişkin olarak “İddiaların incelenmesine geçilmesine” karar verilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

06.12.2007 tarihli Vatan Gazetesi haber yazısında özetle; “5 yaşındaki Dilara Dumrul’un geçen Şubat’ta İSKİ’ nin Bahçelievler Tavukçuderesi şantiyesinde üzeri kartonla örtülen rögara düşüp öldüğü, projeyi yürüten MVM’ ye 2 yıl ihale yasağı getirildiği, şirketin ortaklarının KBT adında yeni şirket kurduğu ve Tavukçuderesi projesini referans gösterip İSKİ’ den 13.6 milyon YTL’ lik yeni ihale kazandığı,

 

Dilara’nın ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle İSKİ’ nin Tavukçuderesi ıslahını yapan MVM firması, taşeron Güntek ve İSKİ idarecileri hakkında hukuki sürecin başladığı, Savcılığın MVM’nin sahibi Bilal Şahin, şirket yöneticisi Osman Şahin, MVM’ nin taşeron şirketi Güntek İnşaat’ın sahibi Ömer Adnan Kaya, şantiye şefi Yusuf Naci Ozanlı, inşaattan sorumlu teknik müdür Erol Balcı ve İSKİ’de kontrol mühendisi olarak görev yapan Mehmet Erbaş ile Ali Albayrak hakkında ‘Taksirle adam öldürme’ iddiasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istediği,

 

 Bu arada MVM firması hakkında İSKİ’yi zarara uğrattığı gerekçesiyle 2 yıl ihale yasağı getirildiği, ancak Vatan Gazetesinin bu yasağa rağmen MVM’ nin farklı bir şirket kanalıyla tekrar İSKİ’ den ihale aldığını ortaya çıkardığı, bu şirketin adının KBT Kanal olduğu, aslında 2005 yılında kurulan şirketin ortaklık yapısının 2007 Ağustosunda büyük bir değişime uğradığı, zira KBT Kanal’ın büyük hissedarının, Şemsi Akbulut ve Dilara davasında hapse girip yargılanan Ömer Adnan Kaya olduğu, MVM’ nin taşeronu Güntek’in de sahibi olan Kaya’nın geçen Ağustosta  hisselerini olduğu gibi 5 yeni ortağa devrettiği, Akbulut’un ise ortaklıktan ayrıldığı, bu yeni 5 ortağında ihale yasaklı MVM’ yle halen süren bağları olduğu, ancak hepsinin isminin temiz olduğu, yani Dilara davasında adlarının hiç geçmediği,

 

Yeni ortaklık yapısında yüzde 51 hissenin aynı zamanda MVM’ nin inşaat müdürü olan Ali Demirci’ye geçtiği, 3 Ağustos 2007 tarihli resmi gazetede şirketin sermayesinin 5 bin YTL’den 5 milyon YTL’ye çıkartıldığı, yani sermaye yapısının bir günde bin kat artırıldığı, aynı tarihli Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde KBT Kanal firmasının adres değişikliğine de gittiğinin ortaya çıktığı, İstanbul Bulgurlu’da faaliyet gösteren firmanın Üsküdar Kısıklı Alemdağ Caddesi No:2 Daire 3’e taşındığı, yasaklanan MVM firmasının da aynı cadde de Hanımseti Sokak’ta faaliyet gösterdiği,

 

Şirketin yeni ortak yapısıyla İSKİ ihalesine ise ilk kez 17 Ağustos 2007 tarihinde girdiği, ve Avrupa Yakası 1. Kısım Dere Geçiş Yapımı ihalesini en düşük teklif 10 milyon 223 bin YTL olmasına rağmen 13 milyon 663 bin YTL teklifle kazandığı, yeni kurulan bir firmanın İSKİ’den nasıl ihale alabildiği, KBT Kanal’ın aldığı Avrupa Yakası 1. Kısım Dere Geçiş Yapımı ihalesinin açık ihale ile yapıldığı, KBT’ nin iş bitirme belgesi olarak Ali Demirci’nin MVM firmasında yaptığı ‘denetleme işleri’nin gösterildiği, bu işlerin de içinde küçük Dilara’nın ölümüne neden olan Tavukçuderesi projesinin de yer aldığı,” vb. iddialara yer verilmiştir.

 

Söz konusu iddialar üzerine, Başkanlık Makamının 06.12.2007 tarih ve 2007/635 sayılı Oluru ile inceleme başlatılmış olup, 14.12.2007 tarih ve 2007/AK.Y-1014.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile söz konusu gazete haberinde yer alan; “yeni kurulan KBT firmasının İSKİ’den nasıl ihale alabildiği, KBT’ nin iş bitirme belgesi olarak Ali Demirci’nin MVM firmasında yaptığı ‘denetleme işleri’nin gösterildiği, bu işlerin de içinde küçük Dilara’nın ölümüne neden olan Tavukçuderesi projesinin de yer aldığı” iddialarına ilişkin olarak “İddiaların incelenmesine geçilmesine” karar verilmiştir.

 

            Bu iddialara ilişkin, inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:    

 

1) KBT Kanal Boru İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından inceleme konusu ihalede sunulan teklif dosyası içeriğinde yer alan 10.08.2007 tarihli İstanbul Ticaret Odası Faaliyet Belgesinde anılan firmanın işe başlama tarihi 20.10.2000 olarak gösterilmiştir.

 

            Yine, KBT Kanal Boru İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneklerinden;

 

14.11.2000 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, “Yağan İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.” nin 20.10.2000 tarihinde tescil edildiğinin ilan olunduğu,

 

17.06.2005 tarih ve 6327 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, “Yağan İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.” nin yeni ticaret unvanının “KBT Kanal Boru İnş. Tic. Ltd. Şti.” olarak 10.06.2005 tarihinde tescil edildiğinin ilan olunduğu,

 

22.06.2006 tarih ve 6583 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, hisse devirleri sonucunda Ali Demirci’ nin “20/200 pay ile” KBT Kanal Boru İnş. Tic. Ltd. Şti.’ ne ortak olduğu,

 

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 57934-2007 sayılı yazısı ve eki KBT Kanal Boru İnş. Tic. Ltd. Şti. ortaklar kurulu kararı neticesinde, Ali Demirci’ nin “102/200 pay ile” KBT Kanal Boru İnş. Tic. Ltd. Şti.’ nin yarısından fazla hissesine sahip ortak olduğu,

 

17.08.2007 tarihinde ihale yapıldıktan sonra, 29.08.2007 tarih ve 6884 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, “KBT Kanal Boru İnş. Tic. Ltd. Şti.” nin yeni ticaret unvanının “Tekno Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak 23.08.2007 tarihinde tescil edildiğinin ilan olunduğu görülmüştür.

 

Dolayısıyla, “KBT Kanal Boru İnş. Tic. Ltd. Şti.” nin gazete haberinde yer aldığı gibi yeni kurulan bir şirket olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) KBT firması tarafından sunulan iş denetleme belgesinin, “Ali DEMİRCİ’ nin  MVM firmasında yaptığı denetleme işlerine ilişkin olduğu ve bu işlerin de içinde küçük Dilara’nın ölümüne neden olan Tavukçuderesi projesinin de yer aldığı” iddialarına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

KBT firması tarafından sunulan iş denetleme belgesinin “Avrupa Yakası 2006 Yılı 3. Kısım Atık Su Kanalı, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” işine ilişkin olarak İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ali DEMİRCİ adına düzenlenen 13.08.2007 tarih ve 9200 sayılı iş denetleme belgesi olduğu görülmüştür.

 

MVM Turizm ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurulunun 12.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2337 sayılı kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan iptal davasına ilişkin Ankara 16. İdare Mahkemesinin 22.11.2007 tarih ve E: 2007/1973, K: 2007/1367 sayılı “…dava dosyasının 4. İdare Mahkemesine gönderilmesine” dair kararı ile Ankara 4. İdare Mahkemesinin “…dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” dair 29.11.2007 tarih ve E: 2007/1378 sayılı kararının incelenmesinden;

 

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 01.08.2007 (erteleme ile 17.08.2007) tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2007/72613 İKN´li “Avrupa Yakası 1. Kısım Dere Geçiş. Yap. Kesit Düzen. Yağmur ve Atıksu Kollek. Tes. ve Bak. Onarım İşleri” ihalesinde, KBT firmasınca sunulan teklif dosyasında, iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan iş denetleme belgesinin, “Avrupa Yakası 2006 Yılı 3. Kısım Atık Su Kanalı, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” işine ilişkin olarak İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ali DEMİRCİ adına düzenlenen 13.08.2007 tarih ve 9200 sayılı iş denetleme belgesinin ve söz konusu işin yüklenicisinin MVM Turizm ve Tic. Ltd. Şti. olduğu ve İSKİ Yönetim Kurulu’nun 15.03.2007 tarih ve 2007/135 sayılı kararı ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Yasak Fiiller” başlıklı 25 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen “Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek” fiilinden ötürü aynı Kanunun 20 inci maddesinin (b) bendi uyarınca anılan işin sözleşmesinin feshedildiği ve işin yüklenicisi MVM Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 2 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği, ancak adı geçen şirket hakkında İçişleri Bakanlığınca verilen kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin Ankara 4. İdare Mahkemesinin 22.11.2007 tarihli ve E:2007/355, K:2007/2296 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin (2) nolu alt bendinde, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi için, ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilebileceği, 53 üncü maddesinin  (b) bendinin (2) nolu alt bendinde, bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmenin Kamu İhale  Kurumunun görevleri  arasında olduğu hükme bağlanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükmüne dayanılarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hazırlanarak uygulamaya konulmuş ve bu Yönetmeliğin “İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi” başlıklı Altıncı Bölümünde, iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin düzenleme koşulları, deneyim tutarının tespiti ve deneyim belgelerinin verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendinde; “Mühendis veya mimar olmak şartıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum niteliğindeki kuruluşlarda veya özel sektörde, tek bir işin (sözleşmenin) en az yüzde ellisinde fiilen denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara iş denetleme belgesi (standart form KİK035.0/Y) veya iş yönetme belgesi (standart form KİK036.0/Y),

            Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini teşvik amacıyla düzenlenir.” hükmüne,

 

Dördüncü fıkrasında; Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için; yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, fen ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve iş durum belgelerine, belgenin geçici kabulü tazammun etmediğine dair şerh düşülür.” hükmüne,

 

54 üncü maddesinin (c) bendinin 1 nolu alt bendinde; “İş Denetleme Belgesi; 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi, kontrol şefi ve şantiye şefine iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan hükümler uyarınca, yüklenicinin bünyesinde şantiye şefi olarak çalışan mühendise iş denetleme belgesi verilebilmesi için, ilgilinin işin % 50’lik kısmında fiilen bulunmuş olması, işin idarece kusursuz kabul edilmiş olması, geçici kabulü yapılmamış olmakla birlikte sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde, yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

            Yüklenici bünyesinde şantiye şefi olarak çalışan Ali Demirci adına düzenlenen iş denetleme belgesine konu “Avrupa Yakası 2006 Yılı 3. Kısım Atık Su Kanalı, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” işine ait sözleşmenin İSKİ Yönetim Kurulu’nun 15.03.2007 tarih ve 2007/135 sayılı kararı ile feshedilmiş olması nedeniyle işin hangi seviyede feshedildiğine ilişkin bilgi ve belge yer almamakla birlikte yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde; işin idarece kusursuz kabul edilmiş olması şartının mevcut olmadığı, diğer bir ifadeyle idarenin yükleniciyi kusurlu kabul ederek işe ilişkin sözleşmeyi feshetmesi ve geçici kabulünün yapılmamış olması nedeniyle, yüklenici bünyesinde şantiye şefi olarak çalışan mühendis adına iş denetleme belgesi düzenlenebilmesi için “gerek ve yeter şartların” oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 22.11.2007 tarihli ve E:2007/355, K:2007/2296 sayılı kararı ile MVM Turizm ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, İçişleri Bakanlığınca 2 yıl süreyle verilen kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin karar iptal edilmişse de, iptal edilen kararın yasaklama işlemine ilişkin olması nedeniyle, bu aşamada sözleşmenin feshine bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu kapsamda, İSKİ Genel Müdürlüğünce Ali Demirci adına düzenlenen ve KBT firması tarafından inceleme konusu ihalede sunulan 13.08.2007 tarih ve 9200 sayılı iş denetleme belgesinin, ihalelerde kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, ihale üzerinde bırakılan KBT Kanal Boru İnş. Tic. Ltd. Şti.’ nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. 

 

Buna bağlı olarak, İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ali Demirci adına düzenlenen 13.08.2007 tarih ve 9200 sayılı iş denetleme belgesinin de iptal edilmesi gerekmektedir.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

            a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

            b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

            kararlarından birini verir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan KBT Kanal Boru İnş. Tic. Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu iş denetleme belgesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek, gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul