İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-622
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :132
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-622
Şikayetçi:
 A. İhsan DERELLİ, Eski Edirne Asfaltı No:317 Sultan Çiftliği Gaziosman Paşa/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Zeytinburnu/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2582
Başvuruya konu ihale:
 2005/307420, 2005/93542 ve 2006/43142 İKN’li İnşaat İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 06.00.59.0187/2008-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Zeytinburnu Belediyesi tarafından  yapılan 2005/307420, 2005/93542 ve 2006/43142 İKN’li İnşaat İhalelerine ilişkin olarak A. İhsan DERELLİ’nin 23.01.2008 tarih ve 2582 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İstanbul Zeytinburnu Belediyesinde inşaat ihalelerinin öncelikli olarak bir kısmının sürekli bir şekilde Ağma İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başkanlık makamı ile ilgili şirket arasında gayri ahlaki ve gayri hukuki ilişkilerin olduğu, idarece yapılan ihalelerin denetlenmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalelerde, sözleşmelerin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına.

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul