İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-667
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :34
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-667
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Ağrı Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü,Fırat Mahallesi Erzurum Cad. Yeni Hükümet Konağı 3.Kat No:10 04100 AĞRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 /
Başvuruya konu ihale:
 2007/157200 İhale Kayıt Numaralı “Ağrı Doğubeyazıt Karabulak Köyü 39 Adet Afet Konutu İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 06.00.77.0120/2008-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ağrı Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ağrı Doğubeyazıt Karabulak Köyü 39 Adet Afet Konutu İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak 29.01.2008 tarihli Başkanlık İstemine konu dilekçede, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            29.01.2008 tarih ve 2008/64 sayılı Başkanlık İstemine konu dilekçede özetle; “Ağrı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 09.11.2007 tarihinde yapılan 2007/157200 İhale Kayıt Numaralı Doğubeyazıt Karabulak Köyü 39 Adet Afet Konutu İnşaatı İşi ilanında istenilen anahtar teknik personelin ‘ihale ilan tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir.’ şeklinde tarif edildiği, anahtar teknik personelin ihale ilan tarihinden önce işe alınmış olmasının zorunlu tutulmasının mevzuata aykırı olduğu, nitekim bu konuda iptal kararı alınmış emsal kurul kararı olduğu, bu ihalenin de iptal edilmesi gerektiği” ve benzeri iddialara yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul