İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-760
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :2
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-760
Şikayetçi:
 Çalışkaner İnşaat Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Cami Cedit Mahallesi Cami Kebir Sokak No:56 NEVŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi Çaybaşı Mahallesi 1581. Sok. No:3 2 Nolu Hizmet Binası DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36426
Başvuruya konu ihale:
 2007/131529 İhale Kayıt Numaralı “Denizli Merkez Gümüşler Lisesi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 06.10.20.0065/2007-62 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Denizli İl Özel İdaresi tarafından 28.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Denizli Merkez Gümüşler Lisesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Çalışkaner İnşaat Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarih ve 36426 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulaması için istenilen yazılı açıklamanın süresinde yapılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak idarenin yazısının kendilerine geç tebliğ edildiği, yazının tebellüğ edilmesinden sonra süresi içinde açıklamada bulundukları, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuruya ilişkin olarak, 14.01.2008 tarih ve 2008/AK.Y-1020.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiş ise de, aynı ihaleye ilişkin olarak Mustafa TURAN’ın 17.01.2008 tarih ve 1780 kayıt no ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine aynı konuda esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul