İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-770
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :18
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-770
Şikayetçi:
 Boyutsan İnşaat Sağ. Yap. Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti, VEKİLİ: Av.Ertan KARAKÜLAH 1593/1 Sokak Cumhuriyet İşhanı Kat: 3/333 No:15 Bayraklı/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik Cad. No.12 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2069
Başvuruya konu ihale:
 2007/172530 İhale Kayıt Numaralı “Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Çeşitli Fakültelerin Tesisat ve İnşaat İşleri Tadilat ve Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 06.00.52.G020/2008-10 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Çeşitli Fakültelerin Tesisat ve İnşaat İşleri Tadilat ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Boyutsan İnşaat Sağ. Yap. Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av.Ertan  KARAKÜLAH’ın 18.01.2008 tarih ve 2069 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;  

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1)Mevzuata aykırı sözleşme imzalandığı,

 

            2)İdareye şikayet başvurusunun 13.12.2007 tarihinde yapıldığı, sözleşmenin 12.12.2007 tarihinde imzalandığı, ancak sözleşme imzalanması için gerekli olan işlemlerin KİK payının ödenmesi vs. işlemlerin şikayet tarihinden önce gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,

 

            3)İhale konusu işin farklı birimlerde ve geniş alanda, eğitim hizmetlerinin aksamadan güvenli bir şekilde yapılması zorunluluğu karşısında yapım yönteminin ekonomik olmadığı, çalışma sahasının özellikleri yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşulları sağlamadığı, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin oldukça aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 29.11.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 12.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 13.12.2007 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul