İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-87
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :188
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-87
Şikayetçi:
 Mikail ASLAN, Cengiz Topel Mah. K.Sinan Bulv. 36 Merkez KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XII. Bölge Müdürlüğü, Osman Kavuncu Caddesi 38060 Kocasinan KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38581
Başvuruya konu ihale:
 2007/191221 İhale Kayıt Numaralı “Yozgat Aydıncık Kazankaya Kasabası Çekerek Irmağı Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 06.10.55.0026/2008-78 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XII. Bölge Müdürlüğü tarafından 31.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yozgat Aydıncık Kazankaya Kasabası Çekerek Irmağı Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mikail ASLAN’ın 28.12.2007 tarih ve 38581 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek olmadığına,

                                                       

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve ÇED Yönetmeliğine aykırı olarak proje tanıtım dosyası hazırlanmadan ve ÇED gerekli değildir belgesi alınmadan ihale edildiği iddia edilerek iptali istenmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Yozgat Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 08.11.2007 tarih ve 02 Nolu Kararı ile başvuru konusu ihaleye ilişkin ÇED Gerekli Değildir Belgesinin alınmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul